Opening snellader voor taxi's Groningen › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Opening snellader voor taxi's Groningen

Station Groningen, Stationsplein 26, 9726 AE Groningen

Op 30 juni wordt de allereerste, speciaal voor 100% elektrische taxi’s, snellaadpaal geopend op de taxistandplaats bij het hoofdstation. Met één paal kunnen twee taxi’s tegelijk laden.

Deze laadpaal is uniek omdat dit de eerste snellader is op openbare grond (maar alleen toegankelijk voor taxi’s) en er is gekomen op initiatief van een doortastende elektrische taxi-ondernemer, in samenwerking met onze lokale energiecoöperatie Grunneger Power. De stroom waarop deze taxi’s rijden is door een bijzondere constructie gegarandeerd 100% lokaal opgewekt met zonnestroom. Daarmee wordt dit concept voor het eerst in Nederland uitgerold, en voor zover de Gemeente Groningen heeft kunnen nagaan, uniek in de wereld. Hiermee stimuleert Groningen duurzaam rijden en draagt de Stad haar steentje bij aan een schonere lucht en een prettiger leefklimaat.

De hardware werd onder belangstelling van veel taxichauffeurs al op woensdag 14 juni geplaatst. 

 

Op één van de bijgevoegde foto’s is te zien dat we al vier 100% elektrische taxi’s in de stad hebben (Nissa Leaf, Nissan EV200, Tesla Model S, Tesla Model X). Twee andere ondernemers hebben al aangegeven n.a.v. het plaatsen van deze laadpaal ook elektrisch te gaan. Voor diverse andere locaties in de stad is al belangstelling getoond om snellaadinfrastructuur aan te leggen.