Warmtepompen-tafel: businesscases presenteren › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Warmtepompen-tafel: businesscases presenteren

Mediacentrale

Tijdens de eerste bijeenkomst afgelopen oktober hebben de betrokken partijen afgesproken te gaan werken aan een gezamenlijke business-case voor grootschalige uitrol van hybride warmtepompen in de stad. De partijen willen door samenwerking de invoering van warmtepompen als alternatieve energiebron versnellen. Bij deze tafel staan drie initiatieven centraal:

  •          Uitrol hybride warmtepompen in de sociale woningvoorraad (woningcorporaties)
  •          Uitrol hybride warmtepompen in de particuliere woningvoorraad (Gasunie/Groningen Woont Slim)
  •          Pilot project 50 warmtepompen (Grunneger Power)

Bovengenoemde partijen presenteerden in januari de door hen ervaren knelpunten. De installatiebranche is gevraagd om voor de komende bijeenkomst  oplossingen te presenteren.

De details voor deze bijeenkomst worden spoedig gecommuniceerd. We hopen u te mogen verwelkomen bij de volgende sessie. Aanmelden kan door ons een email te sturen.

Nieuwe partijen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij deze tafel, om de impact van de actie te vergroten.

Lees het sfeerverslag van de tweede sessie hier terug.

Aanmelden voor deze versnellingstafel