Workshop CO2 footprinttool › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Workshop CO2 footprinttool

van tot Pand Arbo Milieu en Duurzaamheid (Visserstraat 49, Groningen)

De gemeente Groningen wil dat Groningen in 2035 een CO2-neutrale gemeente is. Dit betekent dat we binnen de gemeentegrenzen geen fossiele brandstoffen meer gebruiken voor verwarming, mobiliteit, elektriciteitsproductie, etc. Ook betekent het dat iedere organisatie binnen de gemeente aan de slag moet met maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Maar welke maatregelen zijn het meest effectief? Daarvoor is eerst inzicht nodig in de huidige CO2-uitstoot van een organisatie. 

De CO2-footprinttool

Met de door de RuG ontwikkelde CO2-footprinttool krijgt u dit inzicht. U berekent de totale hoeveelheid broeikasgas (Greenhouse gas (GHG)) emissie van uw bedrijf/instelling/of per medewerker/student, in tonnen CO2 per jaar. De uitkomst geeft direct een beeld van de CO2-emissie van de eigen activiteiten. In 2018 gingen 6 van 41 partners van het Platform Groningen CO2-neutraal u al voor. Zij bepaalden met deze tool hun eigen ‘CO2-voetafdruk'.

(Gratis) Aan de slag!

Wilt u ook inzicht in uw eigen CO2 uitstoot per jaar? Download dan de tool op:https://www.groningenenergieneutraal.nl/co2-monitor/partners-platform-groningen-co2-neutraal/co2-uitstoot en kom met uw laptop naar de gratis Workshop ‘Aan de slag met de CO2-footprinttool’ op donderdag 25 april.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Dick Jager: D.jager@rug.nl.
Ook voor meer informatie over de workshop kunt u bij Dick Jager terecht, per mail of telefonisch: 050 – 363 4575.