Bewoners De Boog profiteren direct van gezamenlijk zonnedak

Bewoners De Boog profiteren direct van gezamenlijk zonnedak

Bewoners De Boog profiteren direct van gezamenlijk zonnedak

7 mrt 2018

Power to the people geldt bij dit project letterlijk. Bewoners van appartementencomplex De Boog krijgen namelijk sinds kort stroom van hun eigen gezamenlijke zonnedak. Dat is gelukt dankzij een mooie samenwerking tussen bewoner, woningcorporatie Nijestee en energiecoöperatie Grunneger Power.

Project De Boog is het eerste project in de stad Groningen waarbij de stroom van het gezamenlijke zonnedak direct wordt verdeeld over de woningen van het appartementencomplex. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend maar normaal gesproken wordt de stroom van een gezamenlijk zonnedak aan het net geleverd en wordt dit verrekend met de energierekening van de deelnemers. Deze omweg wordt genomen omdat er een speciaal apparaat nodig is om stroom van zonnepanelen over meerdere huishoudens (met verschillende elektriciteitsmeters) te verdelen. Met het apparaat Herman de stroomverdeler van de firma Lens is dat bij dit project gelukt. Meer dan 50 bewoners van het appartementencomplex profiteren nu van 200 zonnepanelen op hun gezamenlijke dak. En wat het nog iets interessanter maakt is dat het hier om een dak van woningcorporatie Nijestee gaat.

 

Bewoner Jan Vos en één van de initiatiefnemers vertelt hoe dit project tot stand kwam

“Mijn buurvrouw en ik zagen een ander appartementencomplex met zonnepanelen bij ons in de straat. Wij zeiden direct tegen elkaar: ‘Dat is ook iets voor ons!’ Onze appartementen staan pal in de zon.” Vos stuurde een e-mail naar Nijestee, die daaropvolgend Grunneger Power inschakelde. “Binnen een uur ging het balletje rollen,” vertelt hij.

Arjan Luchies senior projectleider Nijestee: “Wij hechten waarde aan het verduurzamen en vergroenen van de bebouwde omgeving, dus als een huurder van Nijestee graag zonnepanelen wil, dan werken wij daar met plezier aan mee.” 

 

Samenwerking Grunneger Power en Nijestee

Grunneger Power is bijna 8 jaar geleden begonnen als burgerinitiatief in de vorm van een energiecoöperatie voor de stad Groningen. In de tussentijd hebben ze tal van energieprojecten gerealiseerd met en voor de inwoners van de stad Groningen. Bekende projecten zijn: Zonnepark Vierverlaten (het grootste collectieve zonnepark van Nederland), Zonnedak Alfa Postcoderoos en Huren met Zon. Dat het balletje zo snel ging rollen heeft mede te maken met laatstgenoemde project. Dit project bestaat uit een jarenlange en succesvolle samenwerking tussen Nijestee en Grunneger Power waardoor huurders met een grondgebonden woning konden kiezen voor zonnepanelen op eigen dak.

Met beide projecten investeert Nijestee in de zonnepaneleninstallatie, maar ontvangt de huurder de stroom van de zonnepanelen en heeft daardoor een lagere energierekening. In ruil daarvoor vraagt Nijestee een kleine huurverhoging die gegarandeerd lager is dan de opbrengst van de zonnepanelen. 

Dit project laat niet alleen zien dat onze partners stappen zetten op weg naar een energieneutraal Groningen, maar ook dat ze dat samen doen!