Eerste Making City projectmeeting een succes › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Eerste Making City projectmeeting een succes

Eerste Making City projectmeeting een succes

22 mei 2019

Met vele besprekingen, een aantal workshops en een Groningse fietstocht brachten de 34 Europese partners van het project Making City 15 en 16 mei door in 'Lighthouse City' Groningen. Deze twee dagen durende projectmeeting was georganiseerd om de Groningse aanpak in de energietransitie te demonstreren aan zes zogenoemde 'Follow City' steden. Voor dit vijf jaar durende project ontving Groningen eind vorig jaar een subsidie van 7,6 miljoen euro van de Europese Commissie. 

Lighthouse City

Groningen heeft de ambitie om in 2035 een slimme CO2-neutrale stad te zijn. Veel eerder dan de rest van Nederland en Europa. Groningen zet al een slimme wijkaanpak en innovatieve oplossingen in om wijken energieneutraal of -positief te maken. Nu zijn met betrekking tot Making City in een aantal wijken van noord en zuidoost Groningen een aantal representatieve gebouwen geselecteerd. Een aantal van deze gebouwen zullen niet alleen energieneutraal worden, maar krijgen ook energie-overschotten. Daarvan kunnen andere gebouwen die moeilijk te verduurzamen zijn profiteren. Zo kunnen wijken/districten sneller en efficiënter energieneutraal gemaakt worden.

Wijkgerichte aanpak

De eerste dag van de projectmeeting werd feestelijk geopend in de Mediacentrale op het Europapark. Hier verwelkomde wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) de aanwezigen met een speech waarin hij in trotse woorden over de stad Groningen praat en de noodzaak tot energietransitie in specifiek Groningen aankaartte: 

 

"A sustainable future is important for our energy region, particularly in an era when the use of natural gas is not a given and is under pressure. So, apart from the Paris agreement and the needs to change we are intrinsically motivated to speeden up the transition towards a safe and sustainable energy future."

 

Ook geeft Broeksma te kennen dat een district-/ wijkgerichte aanpak noodzakelijk is om de energietransitie in de stad te versnellen. De stad Groningen kent namelijk meer dan 50 verschillende districten die allemaal verschillen in grootte, populatie, gebouwtypes, sociale cohesie enz. Het klassieke energiesysteem is een simpel systeem waarbij elektriciteit en gas naar een gebouw worden geleid voor elektriciteit en warmte. Het nieuwe energiesysteem moet een slim systeem zijn doordat duurzame energie zich minder laat sturen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen die vooral energie leveren wanneer de zon schijnt. De gemeente Groningen heeft daarom de gehele bebouwde omgeving geanalyseerd en op basis daarvan een aantal toekomstige systemen geselecteerd. Dat varieert van all electric systemen, hybride oplossingen (met waterstof of biogas) tot warmtenetten. Ook kan dit alleen maar gerealiseerd worden wanneer de lokale gemeenschap wordt meegenomen in deze plannen. Dat is waarom de gemeente Groningen deze wijkgerichte energie aanpak heeft opgezet en dat nu als pilots test zoals in Paddepoel. Mede dankzij het Making City project kan Groningen dit niet alleen verder uitwerken, maar ook andere Europese steden meenemen in hun leerproces. 

Fietsen maar

De twee dagen werden gevuld met projectbesprekingen, een demonstratie van de energie aanpak in Groningen en Oulu en verschillende workshops om de voortgang te stimuleren. Om het zitten en praten af te wisselen met het strekken van de benen mochten de aanwezigen, naar vermaak van de Europese partners, op de fiets naar onder andere zonnepark Woldjespoor. Dit zonnepark telt 43.000 zonnepanelen en is het grootste zonnepark op een voormalig vuilstort in Nederland. Daarnaast levert dit zonnepark onder andere stroom aan een nabijgelegen waterstofstation van Holthausen Groep die waterstof levert voor een afvalwagen, veegwagen en twee personenauto’s van de gemeente Groningen. 

We Energy Game

In het thema van de projectmeeting kregen de vertegenwoordigers van de acht aanwezige steden ook de kans om de 'We Energy Game' te spelen; een spel die is ontwikkeld door de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens de We Energy Game gaat het erom binnen de tijd een stad of dorp van voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen te voorzien. In de We Energy Game zijn aan alle elementen scores verbonden. Deze zijn gebaseerd op de reële impact van elke variabele in de werkelijkheid. Er is daarbij gekeken naar (hoeveelheid) energie, emissie en impact. Het team dat de gemeenschap van voldoende energie voorziet én daarbij alle verschillende belangen in evenwicht houdt, wint. De aanwezigen vonden dit spel zo'n succes, dat ze van plan zijn dit ook bij volgende projectmeetings in te zetten. 

Making City

Smart Cities & Communities is een Europese regeling die tot doel heeft beleids- en technische innovaties in te zetten in wijken om deze energiepositief te maken. De Europese Commissie steunt deze innovaties om aan te tonen dat de wijkaanpak helpt om de energietransitie vorm te geven en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. De Europese Commissie wees daarom in november 2018 een select aantal steden aan als ‘Lighthouse City’ om als voorbeeld te dienen voor de rest van Europa. Cartif (een Spaanse organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek, vergelijkbaar met TNO) leidt het project en naast Groningen is ook de Finse stad Oulu Lighthouse City. De zes 'Follow City' steden bestaan uit León (Spanje), Pelsano del Grappa (Italië), Kadikoy (Turkije), Vidin (Bulgarije), Lublin (Polen) en Trenčín (Slowakije). Zij volgen de Lighthouse City steden in hun ontwikkelingen om daarvan te leren en toe te passen. Bij het Groningse project, dat op 1 december 2018 is gestart en 5 jaar duurt, zijn de gemeente Groningen, de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen, Grunneger Power, New Energy Coalition, Nijestee, TNO, Waarborg vastgoed, CGI Nederland en Sustainable Buildings aangesloten.