Kick Off CleanCampagne

Kick Off CleanCampagne

Kick Off CleanCampagne

8 aug 2018

Al sinds eind jaren negentig bestaat er een wet waarin staat dat bedrijven energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar moeten treffen. Op deze wet is echter nooit gehandhaafd. Dat betekent dat er geen consequenties verbonden waren aan het niet naleven van deze wet. Dat had als gevolg dat bedrijven dus weinig noodzaak voelden om energiebesparende maatregelen te treffen. Sinds kort gaat handhaving echter wél een rol spelen. Reden voor de Natuur en Milieufederatie Groningen om de CleanCampagne op te zetten. 

Alle bedrijven die onder de energiebesparingsverplichting van de Wet milieubeheer vallen hebben een brief ontvangen of ontvangen deze binnenkort van het bevoegd gezag. Hierin worden zij ingelicht over wat deze verplichting voor hen inhoudt. Eén van de eerste stappen die ze wordt gevraagd te doen is het aanleveren van een plan van aanpak. Daarin moeten zij aangeven welke energiebesparende maatregelen zij gaan treffen en hoe. Doen zij dat niet dan krijgen zij te maken met financiële consequenties. De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) biedt bedrijven de mogelijkheid het optimale uit deze situatie te halen door mee te doen met de CleanCampagne.

De CleanCampagne

De CleanCampagne is opgezet om bedrijven niet alleen te begeleiden bij het voldoen aan de wettelijke verplichting, maar ook om hen de kans te geven extra energiebesparende stappen te verkennen en uit te voeren. Naar verwachting zal de wettelijke verplichting de komende jaren namelijk steeds verder worden aangescherpt. Wanneer je als bedrijf dan telkens investeert om slechts te voldoen aan de nieuwe wettelijke verplichting loop je grote kans op de lange termijn meer te investeren en minder te profiteren dan wanneer je nu al grotere stappen onderneemt. Met de CleanCampagne wordt dus gekeken wat de meest optimale maatregelen zijn voor de bedrijfsspecifieke situatie.

 

Wat kun je verwachten?

Met de CleanCampagne wordt het voor het bedrijf inzichtelijk gemaakt welke energiemaatregelen er getroffen kunnen (en moeten) worden. De NMG werkt hiervoor  samen met energieadviseurs. Zij stellen samen met het bedrijf een plan van aanpak op gericht op de bedrijfsspecifieke situatie. Daarbij biedt de CleanCampagne een aantal concrete vervolgacties aan waarmee het bedrijf aan de slag kan.

 

 

Pionier Bakkerij Hamersma over de Clean Campagne: “Na het opstellen van het plan van aanpak, hebben we alle verlichting vervangen voor LED, energiezuiniger apparatuur aangeschaft waaronder een nieuwe vriezer en een betere planning gemaakt voor het opstoken van de oven. De cijfers zijn overtuigend genoeg. We hebben verschillende collega-bakkers al rondgeleid en uitleg gegeven over de mogelijkheden en voordelen van energie besparen. Ook voor kleinere bedrijven is er nog veel winst te halen. We hebben inmiddels al flink op de energierekening bespaard.”

 

Kick off! Donderdag 27 september

Om bedrijven kennis te laten maken met de CleanCampagne heeft de NMG samen met de Energy Valley Topclub een kick off georganiseerd. De afgelopen maanden zijn er namelijk al een aantal pionier bedrijven met de CleanCampagne aan de slag gegaan waardoor er tijdens de kick off een concrete inkijk kan worden gegeven in de CleanCampagne. Daarnaast zal er tijdens deze kick off alles verteld worden over de wetgeving, toezicht & handhaving en mogelijke subsidies. Ook kunnen bedrijven kennismaken met de energieadviseurs en andere relevante partijen. 

 

Deze kick off vindt donderdag 27 september plaats van 14:30 tot 17:00 uur in de Energybarn (Entrance, Zernikelaan 17). Meld je HIER aan.