Koplopers steken de koppen weer bij elkaar aan de versnellingstafel

Koplopers steken de koppen weer bij elkaar aan de versnellingstafel

Koplopers steken de koppen weer bij elkaar aan de versnellingstafel

6 dec 2018

Van elkaar kun je leren. Met die instelling komen de 39 partners van Groningen CO2-neutraal regelmatig bij elkaar aan de versnellingstafels. Het doel van deze versnellingstafels is de energietransitie in Groningen – je raadt het al – te versnellen.

Per thema legt een partner een nieuwe ontwikkeling of knelpunt voor aan de andere partners om zo met meer kennis en ervaring een concreet plan neer te zetten. Uiteraard verschilt het dan dus per tafel welke partners er aanschuiven gezien hun variatie in expertise.  

Nieuwe Versnellingstafels ontstaan op initiatief van de partners die hun ideeën kunnen voorleggen bij de Gemeente. Door deze Versnellingstafels gedurende het jaar te organiseren ontstaat een platform van samenwerkende partijen waardoor de energietransitie een doorlopend proces blijft.

De Koplopers

De versnellingstafel van de koplopers bestaan uit de partners die zich het hardst inzetten voor de energietransitie, namelijk UMCG, provincie Groningen, gemeente Groningen, Hanzehogeschool, Grunneger Power, Bedrijvenvereniging West, RUG, Gasunie. Zij houden zich bezig met hoe alle partners van het platform gestimuleerd kunnen worden om zich meer in te zetten voor duurzaamheid. Onderwerpen als in te zetten tools, uit te oefenen invloed op regionale en landelijke politiek en de interne en externe communicatie van de tafels passeren de revue. Vorige week kwamen de koplopers weer bij elkaar en daar werden de volgende zaken besproken:

Regionale Energiestrategie

Wouter van Bolhuis vertelt namens de gemeente Groningen hoe het ervoor staat met betrekking tot de Regionale Energiestrategie (RES).  De RES is een instrument om te komen tot regionaal gedragen keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie- infrastructuur. De doelstellingen van alle Gemeenten, provincies en waterschappen bepalen gezamenlijk de contouren van de regio’s. Als de regiovorming van onderop niet slaagt, kan de provincie de regie op zich nemen. In de RES-regio wordt de samenwerking tussen de verschillende overheden en alle andere partners georganiseerd. Er wordt een werkstructuur opgezet waarin ook partners zoals netbeheerders, kennisorganisaties, de energiesector en groene partijen een plek hebben. RES’en in het land tellen samen op tot de landelijke opgave duurzame elektriciteit en geven zicht op de duurzame warmtebronnen voor de gebouwde omgeving.

Van Bolhuis geeft aan dat de gemeente Groningen veel meer lijkt te hebben nagedacht over de energietransitie t.o.v. de andere gemeentes in Groningen en dat de kans daarom groot is dat de gemeente Groningen een regio op zich gaat worden.

CO2 footprint calculator

De nieuwe, transparante en gratis CO2-footprint-calculator geeft grote bedrijven en MKB’ers snel en duidelijk inzicht in de eigen CO2-uitstoot én die van elkaar. Met de door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ontwikkelde calculator zijn koplopers gemeente Groningen, RUG, Hanzehogeschool Groningen, E&E advies, UMCG en Martini Ziekenhuis al aan de slag. Afgelopen vrijdag werd deze tool gelanceerd en daarmee ook online beschikbaar gesteld aan alle bedrijven en MKB'ers. Klaas Holtman van Bedrijvenvereniging WEST zou graag zien dat deze tool grootschalig wordt opgepakt door Groningse bedrijven. Samen met Rianne Schuurman van de gemeente Groningen gaat hij daarom verkennen hoe deze lancering een vervolg krijgt. Daarnaast wordt er nog nagedacht over de mogelijke verbetering in gebruiksvriendelijkheid van deze tool.

 

CO2-footprint van de betrokken partijen 

Statement Koplopers

Holtman heeft een document gedeeld genaamd 'de Strategische Agenda Gemeente Groningen vanuit het Georganiseerde bedrijfsleven, 2019 - 2023'. Hij licht toe: "in dit document geven we als ‘georganiseerd bedrijfsleven’ aan waar wij ons aan committeren, en waar we de markt en de overheid toe willen uitdagen". Met de koplopers wordt besproken hoe een soortgelijk statement met de doelen van de Routekaart opgesteld kan worden om zo opgenomen te kunnen worden in het collegeprogramma. Er wordt afgesproken op de zeer korte termijn een eerste concept te vormen. 

Waterstofontwikkeling Gasunie

Hans Duym houdt een presentatie over de waterstofactiviteiten van Gasunie: “Gasunie is zo’n anderhalf jaar bezig met waterstof. Verduurzaming door elektrificatie is voor 40-60% mogelijk, hier is TenneT het ook mee eens. Bovendien is transport van moleculen veel goedkoper.” 

Holtman vraagt wat Gasunie in Groningen doet rondom waterstof. Duym: "In Groningen zetten we in op de mobiliteit, en op groen gas." 

In het nieuwe jaar komen de koplopers weer bij elkaar!

Betrokken partners: UMCG, provincie, Hanzehogeschool, Grunneger Power, Bedrijvenvereniging West, RUG, Gasunie