Meer dan honderdduizend zonnepanelen in stad › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Meer dan honderdduizend zonnepanelen in stad

Meer dan honderdduizend zonnepanelen in stad

22 sep 2017

Grootste groei aantal zonnepanelen ooit

Foto: Erik Brand

 

Met de opening van het zonnepark Woldjerspoor liggen nu 114.227 zonnepanelen in de gemeente Groningen. Sinds april 2016 is het aantal zonnepanelen met 73.509  toegenomen. Dit is de grootste groei ooit. Met de 43.000 zonnepanelen van Woldjerspoor wordt de ambitie van honderdduizend zonnepanelen in 2018 nu al ruimschoots gehaald. Volgend jaar gaat het zonnepark Roodehaan open.

Gedeputeerde Nienke Homan, wethouder Joost van Keulen namens alle ARCG-gemeenten, Hans van den Brug van Groenleven en wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen van de gemeente Groningen waren aanwezig bij de opening. Mattias Gijsbertsen lichtte het belang van de nieuwe zonne-panelen toe: “Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Zonne-energie heeft daarin een belangrijke rol. Met de realisatie van nu Woldjerspoor en volgend jaar Roodehaan zetten we belangrijke stappen in onze doelstellingen voor zonne-energie.”  

 

De groei is ook te verklaren doordat Meerstad vanaf dit jaar bij de gemeente hoort. Hier liggen 2.084 zonnepanelen. Het coöperatieve zonnepark Vierverlaten van Grunneger Power dat dit voorjaar is aangelegd levert 7.777 zonnepanelen op. 

 

Bijzondere plek

Het nieuwe zonnepark kwam er op initiatief van Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG), Provincie Groningen en Groenleven. Met het initiatief verandert een lastig in te zetten locatie, een voormalige vuilstortplaats, in een onuitputtelijke bron van duurzame energie. ARCG wil de kennis die ze opdeden voor en tijdens de bouw van dit zonnepark delen.

 

Het bouwen van een zonnepark op een voormalige vuilstort vraagt om tal van oplossingen die op andere locaties niet aan de orde zijn. Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen in Usquert gaat gebruik maken van deze mogelijkheid bij het realiseren van een nieuw zonnepark. Zo kunnen ook op andere locaties vuilstorten op een duurzame manier gebruikt worden

 

Met de realisatie van Zonnepark Woldjerspoor wekken binnen de gemeente Groningen nu meer dan 100.000 zonnepanelen energie op. Deze mijlpaal past in het Gronings Bod dat stad en provincie de rest van Nederland doen: het aanbod om ook na het aardgastijdperk een belangrijk deel van de in ons land benodigde energie te blijven leveren. Met de realisatie van het nieuwe Zonnepark is ook in dat streven weer een stap gezet.