National Geographic Special over Energie in Groningen › Monitor Klimaatbeleid Groningen

National Geographic Special over Energie in Groningen

National Geographic Special over Energie in Groningen

16 nov 2017

Tijdens de Klimaattop Noord-Nederland mochten gedeputeerde Nienke Holman en wethouder Mattias Gijsbertsen hem al in ontvangst nemen: de speciale editie van National Geographic waarin de energietransitie in Groningen centraal staat. Zij zagen prachtige foto’s van verschillende projecten die de verandering van het klimaat te remmen en de transitie van fossiele naar schone, hernieuwbare energie realiseren. 

 

 

Foto: Marketing Groningen

 

Samenwerking als basis voor nationale koppositie

De editie, die uitkomt op 21 november 2017, kwam tot stand in samenwerking met Marketing Groningen en het Akkoord van Groningen. Beide organisaties streven, naast het afbeelden van de mooie projecten die in de provincie te vinden zijn, met de special ook een ander doel na.

 

Het nummer laat duidelijk zien dat Groningen de nationale koploper in de energietransitie kan zijn, een positie die ook de nieuwe regering erkent in het regeerakkoord. Zo’n koppositie komt er door een nauwe samenwerking tussen kennisinstituten als de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool en het bedrijfsleven. Zij denken na over energie-innovaties die we als samenleving kunnen inzetten met de gevolgen van klimaatverandering, die nu al merkbaar zijn, terug te draaien. Projecten die al gelanceerd zijn, zijn bijvoorbeeld de bouw van windmolens die in de achtertuin passen en een hightech research project met mondiale potentie, zoals de ontwikkeling van printbare zonnecellen. Ook wordt het internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie van de Verenigde Naties, dat gevestigd wordt in het gebouw van de Energy Academy Europe, belicht in de special.

 

 

Door deze samenwerkingen en projecten in beeld te brengen, kan heel Nederland straks lezen wat op de Klimaattop Noord-Nederland al duidelijk was: projecten die geïnitieerd worden door lokale partijen leveren een wezenlijke bijdrage aan de energietransitie. 

 

Wilt u de special zelf bestellen? Dan kunt u zich aanmelden voor een exemplaar op de website van City of Talent.