Atelier Groningen CO2-neutraal › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Atelier Groningen CO2-neutraal

van tot Mediacentrale, Helperpark 270-298, Groningen

Partners van het platform Groningen Energieneutraal werken samen toe naar een energieneutrale stad in 2035. Iedere partner, waarvan er inmiddels 39 zijn aangesloten, heeft expertise, kennis en ervaring op een bepaald gebied. Daar kunnen de andere partners nuttig gebruik van maken. 

 

De Gemeente Groningen wil samen met hen een routekaart opstellen die meer zicht levert in de opgave waar we gezamenlijk voor staan, wat de ambitie betekent voor de energiemix en welke concrete acties er nodig zijn. Om dit doel te bereiken organiseert de gemeente in samenwerking met E&E advies en Quintel Intelligence vier ateliers.

 

Ateliers voor partners

Tijdens elk van deze Ateliers staat een onderwerp binnen de energietransitie centraal:

 

1. Woningen (17 januari 2018 - 9.00 tot 12.30 uur)

2. Bedrijven (17 januari 2018 - 13.30 tot 17.00 uur)

3. Hernieuwbare opwek  (18 januari 2018 - 9.00 tot 12.30 uur)

4. Mobiliteit (18 januari 2018 - 13.30 tot 17.00 uur)

 

In deze ateliers vullen partners dit onderwerp in het Energietransitiemodel in. Opgeteld ontstaat zodoende een samenhangend beeld van de energievoorziening in Groningen in 2035. Na eventuele finetuning zullen de uitkomsten worden vertaalt naar een ruimtelijk en visueel beeld, dat wordt opgenomen in de Groningse routekaart naar 2035. Met hulp van de partners wordt zo gekeken naar welke gezamenlijke activiteiten prioriteit hebben en hoe collectieve middelen effectiever ingezet kunnen worden.  

Deelname en interesse

Partners hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om bij een of meerdere ateliers en hier uw kennis en expertise inzet om gezamenlijk een realistische energiemix te formuleren.

 

Hebt u ook interesse om deel te nemen aan (een van de) Ateliers? Stuur dan een mail aan dhr. I.Wiersma via idso.wiersma@groningen.nl. Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer Wiersma, via mail of telefoon (0503678670). 

Interesse? Mail ons!