Barn Talk | Jan Paul van Soest | Hoe twijfelbrigades klimaatbeleid en de energietransitie vertragen › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Barn Talk | Jan Paul van Soest | Hoe twijfelbrigades klimaatbeleid en de energietransitie vertragen

van tot Energybarn Zernike

Hoe twijfelbrigades klimaatbeleid en de energietransitie vertragen

Wetenschappelijk gezien is het helder: de aarde warmt op en dat komt door de mens. Niettemin hebben twijfelbrigades met succes klimaatbeleid weten uit te stellen door de klimaatwetenschap stelselmatig te ondermijnen. In deze Barn Talk stelt Jan Paul van Soest het publiek de vraag hoe we verder komen in de energietransitie. Op woensdag 6 juni 2018 is de Barn Talk in de Energy Barn en legt van Soest de vinger op de zere plek. Doen voorstanders van de energietransitie het eigenlijk wel beter?