Barn Talks - over energietransitie in Noord-Nederland › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Barn Talks - over energietransitie in Noord-Nederland

van tot Energy Barn, Entrance terrein: Zernikelaan 17, 9747 AJ Groningen

EnTranCe organiseert maandelijks terugkerende Barn Talks over de energietransitie in Noord-Nederland. Daarmee worden professionals bij elkaar gebracht, op zoek naar nieuwe ideeën en inzichten over de energietransitie en duurzaamheid. De eerste Barn Talk vindt plaats op 7 februari in de Energy Barn op EnTranCe. Wouter van Dieren, de patriarch van het Nederlandse duurzame milieu, trapt af met een interessante lezing over de dilemma’s die klimaatverandering met zich meebrengen. 

Met de Barn Talks geeft EnTranCe het werkveld een platform om het debat over een van de grootste uitdagingen van onze tijd aan te gaan; de transitie naar een duurzame op schone bronnen gebaseerde energiesamenleving. De Barn Talks worden geleid door Marcel Nieuwenweg, bekend als presentator bij RTV Noord. 


Barn Talks zijn verrassende debatten met altijd een hoofdgast met een inspirerend verhaald die het publiek kan meenemen in de debatten en gesprekken. De Barn Talks geven een extra impuls en netwerk voor energieprofessionals en andere geïnteresseerden rondom het thema energie. De debatten beginnen aan het einde van de middag in de Energy Barn op EnTranCe en er wordt afgesloten met een borrel. De Barn Talks worden vanaf 2018 maandelijks georganiseerd. 

Aanmelden

Aanmelden kan via de EnTranCe-site. Zie: http://en-tran-ce.org/barn-talks-entrance/