Conferentie Ruimte voor Zon - Provincie Groningen › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Conferentie Ruimte voor Zon - Provincie Groningen

van tot

Op dinsdag 21 november 2017 organiseert de Provincie Groningen de 4de editie van de conferentie Ruimte voor Zon. De conferentie is van 13:00 tot 18:00 uur in het provinciehuis in Groningen. (Lokale) Overheden, maatschappelijke organisaties, ontwikkelaars en lokale initiatieven gaan met elkaar in gesprek over de energietransitie en de aanleg van zonneparken in de provincie Groningen. 

 

Thema participatie

Het thema participatie staat centraal. Het doel van de conferentie is om meer inzicht, ideeën en handvatten te krijgen om participatie vorm te geven bij de ontwikkeling van zonneparken. 


De Provincie gebruikt de conferentie ook om haar beleid te toetsen en te voeden. In het nieuwe beleid voor 2020 tot 2035 verkennen ze hoe ze hun doelstelling van 60 procent duurzame energiegebruik kunnen bereiken. Participatie moet daarin een duidelijke plek krijgen en daarom worden deelnemers tijdens de conferentie gevraagd hierover actief mee te denken en te discussiëren. 

Programma

13:00 – 13:30 Inloop
13:30 – 14:20 Opening en plenaire presentaties 
14:20 – 14:30 Pauze
14:30 – 15:25 Workshops
15:25 – 15:35 Pauze 
15:35 – 16:30 Workshops
16:30 – 16:40 Pauze
16:40 – 17:20 Wrap-up en panel discussie waar gedeputeerde Nienke Homan aanschuift
17:20 – 17:30 Afsluiting
17:30 – 18:00 Hapje en drankje

 

Sprekers

Tijdens de plenaire presentaties zullen Christaan Zuidema en Ferenc van Damme dieper ingaan op het belang en de benadering van participatie. Dr. Christian Zuidema is Universitair Docent in de Planologie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en richt zich in zijn onderzoek op de energietransitie. Ferenc van Damme is communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar 'Participatie & Communicatie' bij de provincie Overijssel en bekend door zijn eigen manier van een brug te slaan tussen bevolking en openbaar bestuur.