Groen Gas Versnellingstafel › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Groen Gas Versnellingstafel

van tot Suikerunie, fabriekslaan 12 in Hoogkerk

Groen Gas Versnellingstafel

In april starten we met een de Groen Gas Versnellingstafel. Deze versnellingstafel is, net als de warmtepompen- en groene gevels versnellingstafel, een concrete vervolgstap na de ondertekening van de intentieverklaring op 23 juni 2016. De Groen Gas Versnellingstafel heeft als doel de energietransitie op het gebied van biomassa te versnellen. Partners van de routekaart en andere geïnteresseerden komen bijeen met als doel concrete projecten samen te realiseren.

Groen Gas in Groningen: hoe staan we ervoor?

Er zijn drie locaties in Groningen waar biomassa wordt vergist. Suikerunie produceert groen gas uit reststromen van het productieproces. Het groen gas wordt ingevoed op het regionale gasnet. Daarnaast wordt biogas gebruikt als brandstof voor de eigen WKK (warmtekracht-koppeling).

Attero produceert biogas uit organisch afval. Een deel hiervan wordt omgezet in groen gas en ingevoed op het gasnet en een deel wordt gebruikt voor omzetting in hernieuwbare elektriciteit en warmte voor eigen gebruik.  Afvalverwerker Stainkoel'n zet reststromen om in biogas waarmee elektriciteit wordt geproduceerd voor eigen gebruik. 

Biomassaverbranding

Ook kleinschalige verbranding van biomassa in houtkachels door huishoudens wordt gerekend tot hernieuwbare energieproductie. Houtkachels zijn verantwoordelijk voor bijna 6% van de hernieuwbare energieproductie in Groningen in 2014. De regionale spreiding van houtkachels is onbekend. 

Eind 2014 is de nieuwe biomassa-installatie van sportcentrum Kardinge in gebruik genomen. Deze installatie zet houtsnippers om in energie en kan jaarlijks circa 1 miljoen kilo hout verbranden. Hiermee is het de grootste biomassaverbrandingsinstallatie in Groningen.

Uitnodiging eerste bijeenkomst 12 april

Graag nodigen wij u uit voor de eerste bijeenkomst van de versnellingstafel Biomassa/Groen gas op woensdag 12 april van 9.00 tot 12.00 uur bij Suikerunie, fabriekslaan 12 in Hoogkerk.

 

De versnellingstafel waarvoor wij u uitnodigen, richt zich op de rol van biomassa in de energietransitie in Groningen. De stad Groningen is momenteel al de groen gas hoofdstad van Nederland en in het naburige Garmerwolde worden miljoenen kubieke meters biogas uit rioolwater, vooral afkomstig uit de stad, gewonnen. Ook biomassaverbranding levert een belangrijke bijdrage aan de huidige hernieuwbare energiemix in de stad. Om energieneutraliteit te realiseren dient de hoeveelheid energie uit biomassa echter nog fors te groeien.

‘Groningen Energieneutraal 2035’-deelnemers en nieuwe partners nemen samen deel aan deze thematische tafel om zo vanuit een gezamenlijke ambitie acties op elkaar af te stemmen, nieuwe acties te identificeren en succesvolle acties op te schalen. We willen de bijeenkomst zo efficiënt mogelijk benutten en concrete stappen maken en vragen u daarom om van te voren na te denken over onderstaande vragen:

  • Wat willen we met elkaar bereiken en waarom willen we dit bereiken?
  • Welke partijen en/of personen hebben we nodig om deze ambitie te realiseren?
  • Zijn er concrete acties te identificeren waarmee we aan de slag kunnen?
  • Op welke wijze kunnen de verschillende partijen een bijdrage leveren aan de uitvoering van de acties?
Aanmelden voor deze bijeenkomst