Earth Hour › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Earth Hour

van tot Groningen

Partners doen licht uit tijdens Earth Hour

Acht Groningse organisaties doen op zaterdag 25 maart mee aan Earth Hour. Tijdens deze wereldwijde actie doven bedrijven, organisaties en overheden vanaf 20.30 uur een uur lang de verlichting van hun gebouwen. Earth Hour wil de aandacht vestigen op de kwetsbaarheid van onze aarde. De ze acht partners van de routekaart Groningen Energieneutraal 2035 vragen inwoners om zich hierbij aan te sluiten.

 

De verlichting van het monumentale Academiegebouw van de RUG en het Provinciehuis dooft die avond. Net als het voorgaande jaar dooft de Hanzehogeschool Groningen haar logo op de Van Olsttoren op de Zernike Campus. Ook de kantoorpanden van Waterbedrijf Groningen aan de Griffeweg, GasTerra aan de Stationsweg en Gasunie aan de Concourslaan zijn niet verlicht. Bij SuikerUnie Vierverlaten staan, net als het kantoorpand, de Silo’s in het donker. De gemeente dooft onder meer de verlichting van de Martinitoren, het Stadhuis en de zeven stadsmarkeringen.

 

Earth Hour is een wereldwijd initiatief van het Wereld Natuur Fonds en vindt dit jaar voor de twaalfde keer plaats. Met één simpel gebaar laten miljoenen mensen en duizenden organisaties zien dat zij de toekomst van de aarde belangrijk vinden. Inwoners van Groningen kunnen zaterdagavond 25 maart meedoen door om 20.30 uur gedurende één uur het licht uit te doen.

 

Hoe Earth Hour de wereld rondgaat, is onder meer te volgen via Facebook, Twitter en YouTube. Kijk ook op www.wnf.nl/earthhour.