Groene Gevels - Versnellingstafel 3 › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Groene Gevels - Versnellingstafel 3

Mediacentrale

Groene gevels in het stadsbeeld van Groningen?

Bij de eerste bijeenkomst op 26 oktober 2016 werd een presentatie verzorgt door tuinarchitectenbureau Copijn. De 'wonderwal' groene wand van Copijn is al enige tijd te bewonderen op het Sportplaza in Amsterdam. Dit Youtube-filmpje geeft een goede indruk van het product en de bijbehorende voordelen.

De voordelen van groene gevels zijn nog onvoldoende bekend. Groene gevels hebben bijvoorbeeld positieve impact op welzijn, waterberging en biodiversiteit, maar ook op de onderhoudskosten van de pandgevels. Tijdens de tweede bijeenkomst in maart presenteerden de deelnemende organisaties een gezamenlijke propositie voor om draagvlak voor het groene-gevel-plan te vergroten.

Op 12 april 2017 wordt de volgende bijeenkomst belegd. Stakeholders en andere geïnteresseerde partijen zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Interesse kunt u kenbaar maken via energieneutraal@groningen.nl.

Het verslag van de bijeenkomst op 26 oktober vind u hier.

Aanmelden via email