Podium vrij voor nieuwe Klimaattop Noord-Nederland › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Podium vrij voor nieuwe Klimaattop Noord-Nederland

Wie betreedt tijdens de Klimaattop Noord-Nederland het podium met een goed idee of een nieuwe techniek?

Gezocht: noorderlingen met ideeën, nieuwe technieken en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. Ze worden uitgenodigd één van de podia te betreden tijdens de tweede Klimaattop Noord-Nederland, die op 31 oktober wordt gehouden op het terrein van de oude suikerfabriek in Groningen.

Van abstract naar concreet

Dat is een mooi moment, verwacht de Groningse gedeputeerde voor energie en klimaat Nienke Homan (GroenLinks).

,,Waarschijnlijk is dan net het landelijke Klimaatakkoord rond gekomen”, zegt zij. ,,Dat is dan nog een vrij abstract verhaal. Wat wij dan kunnen laten zien, is dat het in het Noorden allemaal al gewoon gebeurt. We willen natuurlijk af van de gaswinning, maar ook van de klimaatverandering. Daar maken we hier op een heel concrete manier werk van.”

Ze wijst op de praktische aanpak in de drie noordelijke provincies, waar met relatief weinig geld stappen in de energietransitie worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld de regeling waarbij asbestverwijdering van daken wordt gecombineerd met de plaatsing van zonnepanelen, waarbij de sanering wordt betaald met de opbrengst van zonne-energieDe initiatieven op het gebied van duurzame energie hebben volgens haar een stevige boost gekregen door de eerste noordelijke Klimaattop in 2017. Die trok 1200 bezoekers, ruim twee keer zo veel als verwacht. Er zijn toen tussen verschillende partijen twintig afspraken gemaakt die aan de energietransitie moesten bijdragen. Die zijn bijna allemaal gerealiseerd.

Proeftuin de oude suikerfabriek

Net als bij de eerste editie ligt het initiatief voor de ‘top’ bij de drie noordelijke provincies en de New Energy Coalition. In 2017 waren het gebouw van de Energy Academy en de energieproeftuin EnTranCe het trefpunt. Nu dus het terrein van de oude suikerfabriek. Homan: ,,Dat is de hotspot van ‘de nieuwe wereld’, bijvoorbeeld met de pop-up-woningen die er worden gebouwd. Het is een bruisend centrum waar cultuur en nieuwe technologie elkaar ontmoeten. Een perfecte locatie.”

 

Eén van de hoofdsprekers is al bekend: Diederik Samson, oud-PvdA-leider en één van de hoofdrolspelers bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. De presentatie is in handen van Harm Edens en Marijke Roskam. Inmiddels is de aanmelding gesteld voor een ieder die graag een bijdrage aan de energietransitie wil presenteren. Homan: ,,Laat niemand denken: ‘Mijn verhaal is niet goed genoeg.’ We willen het allemaal horen.”

 

Meld je aan op www.klimaattopnoord.nl/ideeen/