Symposium 'Wind-meets-Gas' › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Symposium 'Wind-meets-Gas'

van tot Martinikerk, Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen

Groningen profileert zich al enige tijd als voorloper in de energietranisitie. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa wil de provincie deze rol verder ontwikkelen. Nieuwe initiatieven waarin de politiek, het bedrijfsleven en kennisinstituten samenwerken zijn van groot belang nu de Noordzee een nieuwe fase ingaat. Om deze samenwerking een boost te geven organiseert New Energy Coalition en verschillende organisaties het tweedaagse symposium ‘Wind-meets-Gas’.

De titel van het symposium verwijst naar het unieke Synergy-project. Hierbij wordt de door windmolens opgewekte energie omgezet in waterstof zodat het kan worden opgeslagen voor later gebruik. De eerste dag staat in het teken van het Synergy-project en zal hier officieel gelanceerd worden. 

 

Op Dag 2 is er aandacht voor andere initiatieven die de opslag van windenergie als waterstof mogelijk maken.

Partners van het Platform Groningen Energieneutraal 2035 doen mee aan het Symposium.