Versnellingstafel verduurzaming vastgoed › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Versnellingstafel verduurzaming vastgoed

van tot Mediacentrale

Graag nodigen wij u uit voor de volgende bijeenkomst van de versnellingstafel over het verduurzamen van
maatschappelijk vastgoed op dinsdag 17 januari 2017 van 9.00 tot 11.00 uur in de Coallounge van de
Mediacentrale te Groningen.


De versnellingstafel waarvoor wij u uitnodigen, richt zich op de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.
Zeker in een stad als Groningen met veel grote, publieke organisaties kan verduurzaming van dit vastgoed een
belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de energieambitie. De gemeente Groningen heeft enkele
jaren geleden de GrESCo opgericht waardoor veel ervaring is opgedaan met innovatieve business cases en
concepten gericht op verduurzaming van het vastgoed. Ook veel andere publieke partijen zijn actief bezig met
het verduurzamen van eigen gebouwen. Deze tafel richt zich op het delen van reeds opgedane kennis en
expertise en gezamenlijk verkennen van nieuwe innovatieve businesscases.

Nieuwe partijen zijn van harte welkom om aan te sluiten. Deelnemen kan door ons een email te sturen.

Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerste verkennende bijeenkomst van 28 oktober 2016. Het verslag van die bijeenkomst vind u hier

Aanmelden voor deze versnellingstafel