Versnellingstafel Verduurzaming vastgoed › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Versnellingstafel Verduurzaming vastgoed

van tot Coallounge, Mediacentrale, Helperpark 270-298, 9723 ZA Groningen

Op donderdag 22 juni 2017 hebben 18 nieuwe partijen tijdens het TransFuture festival de intentieverklaring ondertekend waarmee zij zich hebben verbonden aan het Platform Groningen Energieneutraal 2035. Inmiddels hebben 39 partijen deze intentieverklaring ondertekend. Het Platform Groningen Energieneutraal 2035 is een meerjarige samenwerking en beoogt de energietransitie in de stad Groningen te versnellen.

Een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring is de overeenstemming van alle partijen om ‘zich in te zetten om de energietransitie te versnellen door specifieke Groningse kansen te benutten en daartoe aan gezamenlijke thematische tafels de benodigde acties te coördineren’

 

U bent van harte welkom bij de bijeenkomst van de Versnellingstafel Verduurzaming vastgoed op vrijdag 13 oktober van 10.45 tot 12.15 uur in de Coallounge van de Mediacentrale te Groningen. 

 

De versnellingstafel, richt zich op de verduurzaming van vastgoed. Veel partners zijn actief bezig met het verduurzamen van eigen gebouwen of hebben hier concepten voor ontwikkeld. Deze tafel richt zich op het delen van reeds opgedane kennis en expertise en gezamenlijk verkennen van nieuwe innovatieve businesscases. We willen de bijeenkomst zo efficiënt mogelijk benutten en concrete stappen maken en vragen u daarom om van te voren na te denken over projecten die mogelijk interessant zijn voor samenwerking of die andere partners ook zouden kunnen toepassen. ​

Wij horen graag of u deelneemt aan deze versnellingstafel. U kunt zich aanmelden via het emailadres energieneutraal@groningen.nl of telefonisch via 06-21699109. Input voor de bijeenkomst is eveneens welkom via bovenstaande contactgegevens.

Aanmelden