Versnellingstafel Zonnewarmte › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Versnellingstafel Zonnewarmte

van tot Coallounge, Mediacentrale, Helperpark 270-298, 9723 ZA Groningen

Op donderdag 22 juni 2017 hebben 18 nieuwe partijen tijdens het TransFuture festival de intentieverklaring ondertekend waarmee zij zich hebben verbonden aan het Platform Groningen Energieneutraal 2035. Inmiddels hebben 39 partijen deze intentieverklaring ondertekend. Het Platform Groningen Energieneutraal 2035 is een meerjarige samenwerking en beoogt de energietransitie in de stad Groningen te versnellen.

Een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring is de overeenstemming van alle partijen om ‘zich in te zetten om de energietransitie te versnellen door specifieke Groningse kansen te benutten en daartoe aan gezamenlijke thematische tafels de benodigde acties te coördineren’

 

U bent van harte welkom bij de bijeenkomst van de Versnellingstafel Zonnewarmte op vrijdag 13 oktober van 13.00 tot 14.30 uur in de Coallounge van de Mediacentrale te Groningen.

 

Deze versnellingstafel richt zich op een groei van het aantal installaties die zoninstraling omzetten in warmte. De hoeveelheid zonnestroom uit zonnepanelen is in de afgelopen jaren fors toegenomen, terwijl de hoeveelheid zonnewarmte nauwelijks is toegenomen. Aangezien verduurzaming van de warmtevraag een veel grotere opgave is dan de verduurzaming van de elektriciteitsvraag, willen we verkennen wat we kunnen doen om de uitrol van zonnecollectoren en –boilers in de stad te faciliteren. 

 

Partners van het Platform Groningen Energieneutraal 2035 nemen samen deel aan deze thematische tafel om zo vanuit een gezamenlijke ambitie acties op elkaar af te stemmen, nieuwe acties te identificeren en succesvolle acties op te schalen. We willen de bijeenkomst zo efficiënt mogelijk benutten en concrete stappen maken en vragen u daarom om van te voren na te denken over onderstaande vragen:

  • Wat willen we met elkaar bereiken en waarom willen we dit bereiken?
  • Welke partijen en/of personen hebben we nodig om deze ambitie te realiseren?
  • Zijn er concrete acties te identificeren waarmee we aan de slag kunnen?
  • Op welke wijze kunnen de verschillende partijen een bijdrage leveren aan de uitvoering van de acties?

Wij horen graag of u deelneemt aan deze versnellingstafel. U kunt zich aanmelden via het emailadres energieneutraal@groningen.nl of telefonisch via 06-21699109. Input voor de bijeenkomst is eveneens welkom via bovenstaande contactgegevens.

Aanmelden