Versnellingstafel Zonnepanelen › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Versnellingstafel Zonnepanelen

van tot Coallounge, Mediacentrale, Helperpark 270-298, 9723 ZA Groningen

Op donderdag 22 juni 2017 hebben 18 nieuwe partijen tijdens het TransFuture festival de intentieverklaring ondertekend waarmee zij zich hebben verbonden aan het Platform Groningen Energieneutraal 2035. Inmiddels hebben 39 partijen deze intentieverklaring ondertekend. Het Platform Groningen Energieneutraal 2035 is een meerjarige samenwerking en beoogt de energietransitie in de stad Groningen te versnellen.

Een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring is de overeenstemming van alle partijen om ‘zich in te zetten om de energietransitie te versnellen door specifieke Groningse kansen te benutten en daartoe aan gezamenlijke thematische tafels de benodigde acties te coördineren’

 

U bent van harte welkom bij de bijeenkomst van de Versnellingstafel Zonnepanelen op daken op woensdag 4 oktober van 10.45 tot 12.15 uur in de Coallounge van de Mediacentrale te Groningen.

 

Deze versnellingstafel richt zich op een toename van het aantal zonnedaken in de stad. Hoewel het aantal zonnepanelen op daken door een sterke daling van de kostprijs en aantrekkelijke financiële instrumenten in de afgelopen jaren fors is toegenomen, is nog een groot deel van de potentie niet benut. Door middel van deze tafel willen wij verkennen op welke wijze wij het aantal zonnedaken sneller kunnen laten groeien.

Wij horen graag of u deelneemt aan deze versnellingstafel. U kunt zich aanmelden via het emailadres energieneutraal@groningen.nl of telefonisch via 06-21699109. Input voor de bijeenkomst is eveneens welkom via bovenstaande contactgegevens.

Aanmelden