Duurza­me ener­gie in Gro­nin­gen

Duurzame energie in Groningen

Aan­deel her­nieuw­ba­re ener­gie

Het CBS publiceert jaarlijks de status van hernieuwbare energie in Nederland. Vermindering van CO2-uitstoot is niet hetzelfde als gebruik van duurzame energie, maar wel sterk gerelateerd. Hier vindt u het aandeel hernieuwbare energie in Groningen. Gebruik van lokaal opgewekte hernieuwbare energie leidt niet alleen tot milieuwinst, maar draagt ook bij aan versterking van de lokale economie. Geldstromen die nu uit de regio vloeien, blijven voor een groter deel in de regio en komen ten goede aan onze inwoners en bedrijven. Ook draagt energietransitie bij aan de sociale cohesie in onze gemeente.

6,1% hernieuwbare energie in 2018

Het aandeel hernieuwbare energie in het energiegebruik van Groningen bedraagt 6,1% in 2018. Dat wil zeggen dat de totale hoeveelheid hernieuwbare energie die in Groningen is geproduceerd en vervolgens nuttig is gebruikt (in Groningen of elders in Nederland) overeenkomt met 6,1% van het totale energiegebruik in Groningen.

Figuur: Aandeel hernieuwbare energie in 2018

Stijging aandeel hernieuwbare energie t.o.v. eerdere jaren

Het aandeel hernieuwbare energie is in de afgelopen jaren gestaag gegroeid. De hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen in de gemeente Groningen is ieder jaar gestegen. In 2018 is de totale productie van hernieuwbare energie gestegen met 80 TJ, tot zo'n 1.068 TJ. Hierdoor is het aandeel hernieuwbare energie gestegen tot 6,1%. Landelijk ligt dit percentage op 7,4%. De hoeveelheid duurzame energie in Groningen is in 2018 bijna tweemaal zo groot als in 2013.

Figuur: Ontwikkeling aandeel hernieuwbare energie

Prognose: 10,4% hernieuwbare energie in 2023

Door het totale energiegebruik en de hoeveelheid hernieuwbare energie in 2018 te koppelen aan het effect van duurzaamheidsprojecten die in Groningen in 2019 zijn uitgevoerd en die in de komende jaren nog worden uitgevoerd, is de ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare in Groningen in de komende jaren geprognosticeerd. Hierbij is de aanname gehanteerd dat de ontwikkeling van de gemiddelde jaartemperatuur, economie en het inwonersaantal in Groningen geen invloed hebben op het aandeel hernieuwbare energie. De prognose is gebaseerd op de projecten die SDE+-subsidie toegekend hebben gekregen. Ook de projecten van partners van het Platform Groningen CO2-neutraal zijn hierin meegenomen. De prognose laat zien dat het aandeel hernieuwbare energie stijgt tot 10,4% in 2023. Hierbij is aangenomen dat alle projecten met SDE+-subsidie gerealiseerd worden. Indien ook 250 MW zonne-energie in Meerstad en 36 MW windenergie in de gemeente wordt gerealiseerd, dan stijgt het aandeel naar ruim 18%.