Ha­len we de doe­len?

Halen we de doelen?

Doe­len voor 2023 en 2035

De partners van het platform Groningen CO2-neutraal willen dat Groningen in 2035 niet meer verantwoordelijk is voor de uitstoot van CO2. Dit betekent dat partijen binnen de gemeente zelf geen CO2 uitstoten, en geen energiedragers gebruiken waarvan bij de productie CO2 is vrijgekomen. Om dit te bereiken, moet er nog veel gebeuren. De Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 schetst een tussendoel voor 2023, waarin de totale CO2-uitstoot 30% lager ligt dan in 2015. De totale uitstoot van de energiedragers in deze monitor zal dan dus maximaal 860 kton zijn.

In 2017 was de CO2-uitstoot in Groningen zo'n 1.250 kton. Allerlei partijen binnen de gemeente hebben plannen om te verduurzamen of doen dat al. Van een groot deel van de gemaakte plannen is het effect nog niet te kwantificeren. Van de plannen waarvan het effect wel te kwantificeren is, loopt de CO2-emissiereductie op tot 30 kton per jaar in 2023 (zie Verdieping: bijdrage partners Platform Groningen CO2-neutraal). De 30 kton geeft nog niet het volledige beeld: activiteiten van niet-partners en regionale en nationale plannen zullen ook hun bijdrage leveren aan het tussendoel voor 2023. Bovendien is de CO2-reductie als gevolg van biogasproductie onzeker en in deze berekening niet meegenomen. We streven ernaar om bijdrage hiervan in de toekomst beter in beeld te brengen.

Naarmate de duurzaamheidseisen van apparaten worden aangescherpt en duurzame apparaten goedkoper worden, zal een deel van de verduurzaming vanzelf gebeuren. Een voorbeeld is de kostendaling van zonnepanelen. Een ander deel van de verduurzaming zal worden bereikt door landelijke ontwikkelingen, zoals de aanbouw van nieuwe windparken.

Verdieping: effect lokale inzet

De CO2-monitor wil het effect van deze lokale inzet zo goed mogelijk zichtbaar maken. Daarom nemen we landelijke ontwikkelingen niet mee in de berekening van de CO2-uitstoot. Dit doen we door de nationale emissiefactor voor elektriciteit constant te houden. De waarde van deze emissiefactor houden we op 435 g CO2/kWh. De lokale emissiefactor is een combinatie van de nationale emissiefactor, lokale elektriciteitsproductie en inkoop van groene stroom door de gemeentelijke organisatie. We volgen hierin de leidraad 'How to develop a Sustainable Energy Action Plan, Part 2' van het Burgemeestersconvenant. Bij deze rekenmethode is de weergegeven CO2-uitstoot onafhankelijk van nationale ontwikkelingen. Ze laat dus enkel het effect van lokale ontwikkelingen zien. We moeten wel opmerken dat de uitstoot van Groningen iets te hoog wordt weergegeven.

Lees meer