Priva­cy & Dis­clai­mer

Welke (klant)gegevens worden verwerkt?

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van functionele en noodzakelijke “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om ervoor te zorgen dat deze website functioneert. 

 

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking?

Om u onze nieuwsbrief toe te kunnen zenden of om contact met u op te kunnen nemen, verwerken wij - uitsluitend op basis van uw toestemming - de volgende gegevens:

  • E-mailadres

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail  nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Indien u het inschrijvingsformulier op onze website heeft invult om onze nieuwsbrief te ontvangen, dan worden uw gegevens bewaard tot afmelding voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming voor de nieuwsbrief eenvoudig weer intrekken, door u onderaan de betreffende nieuwsbrief af te melden.

 

Rechten van betrokkenen

U heeft als gebruiker de volgende rechten, wanneer het gaat om de verwerking van persoonsgegevens in onze database:

  • Recht op informatie: U heeft het recht om aan ons te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Recht op inzage: U heeft het recht om uw gegevens in te zien.
  • Correctierecht: U heeft het recht om een verzoek tot correctie van uw gegevens in te dienen.
  • Recht van verzet of het beperken of wissen van persoonsgegevens: U heeft het recht om aan ons te vragen uw gegevens uit onze database te verwijderen. Dat recht geldt alleen als de gegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene, stuur ons dan een mail naar (privacy@groningen.nlwaarin u aangeeft van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw bericht reageren op uw verzoek.

Verwerkersovereenkomst(en)

Met de partijen waarmee we samenwerken als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens, is een verwerkersovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Hierbij gaat het om de volgende partijen/ instanties:

  • Kirra: contentbeheer 
  • iWink: websitbouwer en nieuwsbrief

Worden gegevens met derden gedeeld?

Wij delen uw gegevens enkel met derden wanneer u daar zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven en/ of op basis van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen

Onze organisatie is voortdurend bezig om de beveiliging van klantgegevens te optimaliseren. Zo is onze website enkel in een veilige (HTTPS) omgeving te bezoeken en geschiedt beheer van dataopslag en de server volgens ISO 27001.

Procedure bij datalekken

Wij zullen ons te allen tijde inzetten zeer zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Desalniettemin kan het voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot persoonsgegevens. In dat geval spreken we van een datalek. Mocht hier sprake van zijn, dan wordt direct actie ondernomen aan de hand van het gemeentelijke protocol datalekken. Volgens dit protocol meldt de verwerker een datalek onverwijld - uiterlijk binnen 24 uur na constatering - aan de verantwoordelijke (gemeente Groningen). Hierbij worden de bepalingen uit de ‘Guidelines meldplicht datalekken’ van de Europese toezichthouders in acht genomen. De verwerker houdt de verantwoordelijke op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen rond het incident en van de maatregelen die de verwerker treft om aan zijn kant de gevolgen van het incident te beperken en herhaling te voorkomen.

Functionaris Gegevensbescherming

De gemeente Groningen heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is te bereiken via privacy@groningen.nl.

Contactgegevens 

Vragen omtrent versturing van de nieuwsbrief/ inhoud van de website: sietske.schoen@groningen.nl Vragen omtrent uw rechten en evt. klachten: privacy@groningen.nl

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.