Over het Platform Groningen CO2-neutraal 2035 › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Over het Plat­form Gro­nin­gen CO2-neu­traal 2035

Welke activiteiten ondernemen de partners van Groningen Energieneutraal?

Het platform bestaat uit Groningse bedrijven, instellingen en andere organisaties die zich inzetten om de energietransitie te versnellen. In 2015 ondertekenden de eerste 21 partners het Energieakkoord. Met die ondertekening verklaarden zij de CO2-doelstelling te realiseren door samenwerking in de vorm van gezamenlijk projecten en het delen van kennis. Inmiddels heeft het platform 43 partners.

 

 21 Groningse bedrijven en organisaties ondertekenden in 2015 het Energieakkoord waarmee zij verklaarden de energietransitie naar 2035 te willen realiseren, te monitoren en waar nodig te versnellen. 

De 21 partijen, van rechts naar links: Gasterra, Gerard Martinus, Lefier, Sandra van Gaalen, Gasunie, Ulco Vermeulen, RuG, Jan de Jeu, Nijestee, Meino Nijhoff, Warmtestad, Dick Janssen, Hanzehogeschool, Paul van Wijk, Gemeente Groningen, Mattias Gijsbertsen, Suikerunie, Bram Fetter, UMCG, Jan Bouwhuis, Attero, Marco Kwak, Noorderpoort, F. Ismaili, Grunneger Power, Steven Folkers, Waterbedrijf, Evelien Corbeeld, Martini ziekenhuis, P. Littooj, Alfa College, Jeroen van der Ster, Enexis, René Pruijssers. Wel vertegenwoordigd, niet aanwezig: FC Groningen, Robert Klaver, Provincie Groningen, Nienke Homan, De Huismeesters, Sije Holwerda

Hoe monitoren we de voortgang naar 2035?

Het is belangrijk om de komende jaren de activiteiten, en het effect daarvan, te monitoren. Zo krijgen we inzicht in de voortgang van de energietransitie in de stad Groningen. Daarom worden de effecten van de activiteiten gemonitord in de CO2-monitor. Deze monitor laat zien voor hoeveel CO2-uitstoot Groningen de afgelopen jaren verantwoordelijk was. Ook laat het zien hoeveel uitstoot wordt bespaard door duurzame projecten. Tot slot laat de monitor zien hoe de partners van Groningen CO2-neutraal 2035 bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot in Groningen. Het gaat hier om gerealiseerde projecten en om toekomstplannen.

Hoe versnellen we de energietransitie?

Of de stad Groningen CO2-neutraal is in 2035, hangt voor een groot deel af van de samenwerking tussen verschillende partners. Om die samenwerking op te starten organiseert het platform Versnellingstafels. Het doel van deze versnellingstafels is de energietransitie in Groningen te versnellen.

Elke versnellingstafel kent een thema waarbinnen een partner een ontwikkeling of knelpunt voorlegt aan de andere partners om zo met meer kennis en ervaring een concreet plan neer te zetten. Uiteraard verschilt het dan dus per tafel welke partners er aanschuiven gezien hun variatie in expertise.

Nieuwe Versnellingstafels ontstaan op initiatief van de partners die hun ideeën kunnen voorleggen bij de Gemeente. Door deze Versnellingstafels gedurende het jaar te organiseren ontstaat een platform van samenwerkende partijen waardoor de energietransitie een doorlopend proces blijft. 

 

Op dit moment zijn de volgende versnellingstafels actief: 

 

1) Koplopers

De koplopers bestaan uit de partners die zich het hardst inzetten voor de energietransitie. Zij houden zich bezig met hoe alle partners van het platform gestimuleerd kunnen worden om zich meer in te zetten voor duurzaamheid. Onderwerpen als in te zetten tools (bijv. de CO2 footprint calculator), uit te oefenen invloed op regionale en landelijke politiek en de interne en externe communicatie van de tafels passeren de revue. 

Deelnemers: UMCG, provincie, gemeente, Hanzehogeschool, Grunneger Power, Bedrijvenvereniging West, RUG, Gasunie

 

2) Biomassa

Deze versnellingstafel richt zich op de biomassa stromen in en buiten de stad en de oprichting van de Groninger Groen Gas Genootschap (4G) ter bevordering van biomassavergisting. Verder houden zij zich bezig met een project voor de inzameling van restaurantafval. 

Deelnemers: Suiker Unie, UMCG, Gasunie, GasTerra, Enexis, Noorderzijlvest, New Energy Coalition, DNV GL, ReFood, Progress Events

 

3) Verwerking luiers

Meer dan 4% van het Nederlands restafval bestaat uit wegwerpluiers (zo'n 144 miljoen kilo aan luiers per jaar). Door te besparen op wegwerpluiers bespaar je op fossiele grondstoffen, energie en water. Goede redenen dus om hiermee aan de slag te gaan! Alle deelnemers hebben het plan hun luiers duurzaam te gaan verwerken.

Deelnemers: UMCG, Martiniziekenhuis, SKSG

 

4) Arrangement voor medewerkers

Met deze versnellingstafel wordt bekeken hoe medewerkers van alle platformpartners kunnen profiteren van gezamenlijke inkoopacties van onderstaande deelnemers. 

Deelnemers: Gasunie, Enexis, Hanzehogeschool

 

5) Emissieloze stadslogistiek

Wie naar de woningmarkt kijkt en de verkeersdrukte meemaakt merkt dat de gemeente Groningen groeit. Dit is niet alleen in Groningen het geval, maar in heel Nederland. Grote gemeenten groeien waar kleine gemeenten krimpen. Die trend lijkt zich de komende tientallen jaren voort te zetten. Een groeiende stad betekent ook een groeiende stadslogistiek die bij ongewijzigd beleid ten koste gaat van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van stedelijke logistiek die gericht is op meer doen, met minder bewegingen en met minder emissies. Het streven is dat in 2025 het centrum van Groningen emissievrij wordt beleverd.

Deelnemers: Hanzehogeschool, RuG, Alfa College, Gasterra, OV bureau, de Huismeesters, Gasunie, SKSG, Patrimonium, gemeente Groningen 

 

Lees hier de verslagen van voorgaande versnellingstafels (van nieuw naar oud):

Wat is de meerwaarde van het Platform Groningen CO2-neutraal 2035 voor mijn organisatie/bedrijf?

Het platform ondersteunt de Groningse bedrijven en organisaties in het realiseren van de doelstelling. Deelname aan het platform heeft 3 voordelen:

 

1. Inspiratie

Op dit moment bestaat dit platform uit 43 partners. Partners inspireren elkaar en laten zien wat er in Groningen gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Zij kunnen elkaar ook helpen bij het organiseren van activiteiten.

 

2. Inzicht in ontwikkeling

Als partner lever je informatie aan over hoe de energietransitie er in jouw organisatie uitziet. Als meer partijen hun geplande duurzaamheidsinspanningen aanleveren, kunnen we steeds beter voorspellen hoe het energieverbruik en de productie van hernieuwbare energie zich in de komende jaren gaan ontwikkelen.

 

3. Oplossen energievraagstukken

Door informatie te verzamelen van onze partners, ontstaat er een overzicht van de gezamenlijke knelpunten. Deze knelpunten bespreken we met de partners tijdens de Versnellingstafels.

 

Partner worden?

Levert jouw organisatie een bijdrage aan de CO2-doelstellingen van Groningen? Of is jouw organisatie van plan dat te doen? Laat het ons weten.  Jouw verhaal kan anderen op een idee brengen. En hoe meer mensen meedoen, hoe makkelijker het wordt om CO2-neutraal te zijn in 2035. Aanmelden of meer informatie? Mail dan naar info@eeadvies.nl of bel 050 3604433