Onze partners › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Onze part­ners

43 partners doen mee aan het Platform Groningen CO2-neutraal

Op dit moment zijn de volgende partijen opgenomen in de monitor:

 1. Woningcorporatie De Huismeesters
 2. Woningcorporatie Lefier
 3. Woningcorporatie Nijestee
 4. Woningcorporatie Patrimonium
 5. Gemeente Groningen (incl. GrESCo)
 6. Provincie Groningen
 7. OV bureau Groningen Drenthe
 8. Waterschap Noorderzijlvest
 9. Martini Ziekenhuis
 10. UMCG
 11. SKSG
 12. Alfa college
 13. Hanzehogeschool Groningen
 14. Noorderpoort
 15. Rijksuniversiteit Groningen
 16. Attero
 17. Bedrijvenvereniging WEST
 18. Bossers & Cnossen
 19. Coöperatie Abiant
 20. Enexis
 21. Engie
 22. Enie
 23. FC Groningen
 24. GasTerra
 25. Gasunie
 26. Groningen City Club
 27. Groningen woont slim
 28. Grunneger Power
 29. Hitachi Capital Mobility
 30. Holthausen
 31. Noord-Nederlandse Golf & Country Club
 32. Pathé
 33. Progress Events
 34. Rabobank Stad en Midden Groningen
 35. Solarfields
 36. Solidus Solutions
 37. Suiker Unie
 38. Sustainable Buildings
 39. TCN Datahotel Groningen
 40. VBNO
 41. VBZO
 42. WarmteStad
 43. Waterbedrijf

 

40% van het totale energiegebruik in Groningen

Deze 43 partners zijn direct verantwoordelijk voor bijna 40% van het totale energiegebruik in Groningen. Bij de woningcorporaties is dit inclusief alle sociale huurwoningen die in eigendom zijn van de corporaties. De impact van deze actoren op het energiegebruik in de categorie Verkeer en vervoer is hierbij niet meegenomen, omdat dit niet (volledig) bekend is. Indien het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer dat aan bovenstaande actoren is te relateren ook wordt meegenomen, dan is het aandeel groter dan 40%.

Duurzaamheidsprojecten partners Platform Groningen CO₂-neutraal

Hieronder staat een overzicht met daarop de duurzaamheidsprojecten van de partners van het Platform Groningen CO2-neutraal. Op dit overzicht staan per partner de belangrijkste projecten die in 2019 zijn uitgevoerd of die nog worden uitgevoerd. 

Hoe monitoren we de voortgang naar 2035?

Het is belangrijk om de komende jaren de activiteiten, en het effect daarvan, te monitoren. Zo krijgen we inzicht in de voortgang van de energietransitie in de stad Groningen. Daarom worden de effecten van de activiteiten gemonitord in de CO2-monitor. Deze monitor laat zien voor hoeveel CO2-uitstoot Groningen de afgelopen jaren verantwoordelijk was. Ook laat het zien hoeveel uitstoot wordt bespaard door duurzame projecten. Tot slot laat de monitor zien hoe de partners van Groningen CO2-neutraal 2035 bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot in Groningen. Het gaat hier om gerealiseerde projecten en om toekomstplannen.

Hoe versnellen we de energietransitie?

Of de stad Groningen CO2-neutraal is in 2035, hangt voor een groot deel af van de samenwerking tussen verschillende partners. Om die samenwerking op te starten organiseert het platform versnellingstafels en bedrijfsbezoeken. 

 

Versnellingstafel

Elke versnellingstafel kent een thema waarbinnen een partner een ontwikkeling of knelpunt voorlegt aan de andere partners om zo met meer kennis en ervaring een concreet plan neer te zetten. Uiteraard verschilt het dan dus per tafel welke partners er aanschuiven gezien hun variatie in expertise.

Nieuwe Versnellingstafels ontstaan op initiatief van de partners die hun ideeën kunnen voorleggen bij de Gemeente. Door deze Versnellingstafels gedurende het jaar te organiseren ontstaat een platform van samenwerkende partijen waardoor de energietransitie een doorlopend proces blijft. 

 

Bedrijfsbezoeken

Om een concrete inkijk te geven in het verduurzamen binnen een organisatie organiseren we bedrijfsbezoeken. Het betreffende bedrijf laat tijdens zo'n bezoek zien wat ze binnen het bedrijf doen om te verduurzamen. Zo kunnen bedrijven van elkaar leren. 

Wat is de meerwaarde van het Platform Groningen CO2-neutraal 2035 voor mijn organisatie/bedrijf?

Het platform ondersteunt de Groningse bedrijven en organisaties in het realiseren van de doelstelling. Deelname aan het platform heeft 3 voordelen:

 

1. Inspiratie

Op dit moment bestaat dit platform uit 43 partners. Partners inspireren elkaar en laten zien wat er in Groningen gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Zij kunnen elkaar ook helpen bij het organiseren van activiteiten.

 

2. Inzicht in ontwikkeling

Als partner lever je informatie aan over hoe de energietransitie er in jouw organisatie uitziet. Als meer partijen hun geplande duurzaamheidsinspanningen aanleveren, kunnen we steeds beter voorspellen hoe het energieverbruik en de productie van hernieuwbare energie zich in de komende jaren gaan ontwikkelen.

 

3. Oplossen energievraagstukken

Door informatie te verzamelen van onze partners, ontstaat er een overzicht van de gezamenlijke knelpunten. Deze knelpunten bespreken we met de partners tijdens de Versnellingstafels.

 

Partner worden?

Levert jouw organisatie een bijdrage aan de CO2-doelstellingen van Groningen? Of is jouw organisatie van plan dat te doen? Laat het ons weten.  Jouw verhaal kan anderen op een idee brengen. En hoe meer mensen meedoen, hoe makkelijker het wordt om CO2-neutraal te zijn in 2035. Aanmelden of meer informatie? Mail dan naar info@eeadvies.nl of bel 050 3604433