Een gezonde en duurzame leefomgeving met het UMCG › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Een gezonde en duurzame leefomgeving met het UMCG

Een gezonde en duurzame leefomgeving met het UMCG

21 nov 2019

Met de speerpunten CO2-reductie, Circulaire economie, Schoon water en een Gezonde leefomgeving werkt het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) aan een gezonde omgeving en bouwt aan de duurzame toekomst van gezondheid. Dat blijft niet onopgemerkt. Zo is het UMCG in 2018 tot een van de 12 landelijke fietsambassadeurs benoemd door Stientje van Veldhoven (staatssecretaris ministerie Infrastructuur & Waterstaat). Van fietsen tot het doorvoeren van efficiëntere zorgprocessen, het UMCG laat zien dat je op alle vlakken kunt verduurzamen. 

Het UMCG spant zich in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO). Dat betekent dat ze bij het UMCG rekening houden met de impact van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij en daarbij streven naar duurzaamheid. Ze richten zich daarbij niet alleen op het continu vergroten van de bewustwording rondom maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie, maar ook op openheid over hun bedrijfsvoering naar de buitenwereld. Het platform Groningen CO2-neutraal is voor hen daarom een kennisnetwerk en een instrument om overeenstemming te vinden in hun duurzame projecten en ambities van de stad. 

Te voet of op de fiets

Te voet, met de (elektrische) fiets of het OV als het kan, met de auto als het moet. Dat is het uitgangspunt van het duurzaam mobiliteitsbeleid Slim én Groen bij het UMCG. Van hun medewerkers komt dan ook 52% elke dag, 60% soms en met goed weer zelfs 71% op de fiets naar werk. Daarnaast heeft het UMCG samen met alle andere Universitaire Medische Centra (UMC) de fietsbelofte ondertekend om nog eens 10% van de medewerkers (gedeeltelijk) op de fiets te krijgen. Fietsen speelt een centrale rol in het UMCG omdat het bijdraagt aan minder CO2-uitstoot, meer vitaliteit van medewerkers én een verbeterde bereikbaarheid voor het ziekenhuis.

Efficiënter en duurzaam

Er spelen bij het UMCG veel verschillende technische, medische en logistieke processen waarbij steeds vaker efficiëntere en duurzamere alternatieven worden verkend en ingezet. In landelijke samenwerking zet het UMCG de grote leveranciers in beweging om makkelijk te recyclen medische producten te maken. Daarnaast werken ze samen met andere UMC om gezamenlijk duurzaam in te kunnen kopen. Verder verduurzamen ze hun inkoop, gebruik, afvalscheiding en hergebruik door kennis bij inkopers en gebruikers te vergroten. Zo bieden de restaurants binnen het UMCG vegetarische en grotendeels lokale producten aan en worden afvalstromen steeds beter gescheiden. Tot slot hebben de programma’s van eisen in aanbestedingstrajecten standaard een paragraaf over duurzaamheid. Zo wordt duurzaamheid een steeds vanzelfsprekender onderdeel binnen het UMCG. 

 

UMCG-medewerkers delen hun ideeën voor een duurzaam UMCG tijdens een duurzaamheidsmarkt.

Op de planning

In 2020 staat er nog heel wat op de planning van het UMCG. Er wordt een taskforce Duurzaam UMCG opgezet bestaande uit werkgroepen die zich bezig gaan houden met de vier speerpunten uit de Green Deal Zorg: CO2-reductie, Circulaire economie, Schoon water en een Gezonde leefomgeving. Met een CO2-routekaart worden er scenario’s uitgewerkt om te bekijken hoe CO2-uitstoot op het gebied van nieuwbouw/verbouw en beheer het best teruggedrongen kan worden. Ook worden er Green Teams opgezet vanuit de medische afdelingen en wordt de kennis over de impact van individuele keuzes bij medewerkers vergroot. Op het gebied van mobiliteit zijn ze bij het UMCG bezig met een duurzaam mobiliteitsplan voor dienstreizen en gaan ze aan de slag met een pilot elektrische deelauto's voor hun medewerkers. Ook is op 1 oktober 2019 samen met het Martiniziekenhuis, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en UMCG ambulancezorg een intentieverklaring ondertekend om de eerste elektrische ambulance te kunnen faciliteren. Het UMCG is zichzelf aan het oriënteren om buiten het UMCG-terrein duurzame energie op te wekken en af te nemen. In de toekomst kan de ambulance dus mogelijk worden opgeladen met eigen opgewekte stroom. In dit filmpje geeft Charlotte Kumm (kwartiermaker duurzaamheid UMCG) een impressie van hoe medewerkers betrokken worden bij de duurzaamheidsdoelstellingen van het UMCG.

Platformpartner

De ontwikkelingen die plaatsvinden in het UMCG en de keuzes die gemaakt worden op het gebied van energie-efficiency dragen bij aan de klimaatdoelstellingen van de stad. Het UMCG werkt ook op andere thema’s veel samen met de partners van het platform Groningen CO2-neutraal zoals de RUG op gebied van onderzoek (Healthy Ageing) en Waterschap Noorderzijlvest (medicijnen in afvalwater). "Met dit platform willen we kennis delen, van elkaar leren, op elkaar aanhaken en samen aan een duurzame toekomst werken" zegt Kumm.