Abiant CO2-neutraal in 2035 › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Abiant CO2-neutraal in 2035

Abiant CO2-neutraal in 2035

1 nov 2019

In 2016 en 2017 hebben ze bij Abiant (Coöperatie voor de Agrarische Bedrijfsverzorging) hun gehele onderneming laten doorlichten op energieverbruik en CO2-uitstoot. Op basis daarvan zijn ze begonnen met een grote duurzame omschakeling waarbij het elektrificeren van hun wagenpark de grootste uitdaging lijkt te zijn. Hun doelstelling om in 2035 CO2-neutraal te zijn, sluit perfect aan op de doelstelling van het platform Groningen CO2-neutraal. Abiant hoopt dan ook door kennisuitwisseling met de andere platformpartners hun ambitieuze doelstelling te behalen. 

Abiant en duurzaamheid

Abiant is een coöperatie die haar 1.200 leden bedrijfscontinuïteit biedt bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en/of afwezigheid door het ter beschikking stellen van agrarische vakkrachten. In de loop der jaren is Abiant vanuit die positie uitgegroeid tot de grootste regionale uitzender in het Noorden van Nederland en Duitsland. Er werken ruim 6.000 mensen voor het totale bedrijf en de omzet over 2018 bedroeg EUR 195 miljoen. Tot de Abiant Groep behoren ook de MF Groep, Kenders Bouw, Man&Mach, Revoort Slopen en Saneren en Rensel Metaal.

Bij Abiant voelen ze zich verbonden met de noordelijke regio en de agrarische sector. Door hun coöperatieve oorsprong hebben ze bij Abiant een lange termijn focus. Daardoor nemen ze verantwoordelijkheid voor hun bedrijfsvoering en invloed daarvan op de leefomgeving. Hierbij proberen ze hun invloed in de keten duurzaam te vergroten.

Actie

Naar aanleiding van het onderzoek naar energieverbruik en CO2-uitstoot in 2016 en 2017 hebben ze bij Abiant een aantal acties ondernomen. Op een aantal locaties is er geïnvesteerd in nieuwe energiezuinige CV-ketels. Alle verlichting is vervangen door LED-verlichting met aanwezigheidsdetectie voor de verlichting in de kantoorpanden en tijdschakelaars voor de buitenverlichting en lichtreclame op de gevels. Het aantal printers is fors verminderd en de resterende printers zijn vervangen door nieuwe energiezuinige exemplaren. Bij vernieuwing van het wagenpark kiezen ze bij Abiant voor zuinigere auto’s en worden er standaard snelheidsbegrenzers geplaatst in de bedrijfsauto’s. Tot slot maakt de gehele onderneming voor 100% gebruik van groene Nederlandse stroom en van groen gas.

Op de planning

In de periode 2019 – 2021 gaan ze bij Abiant verder met besparing op hun energieverbruik door met name verbetering van isolatie en aanpassingen op de locatie. Daarnaast willen ze zelf stroom opwekken met zonnepanelen op eigen daken. Ook gaan ze aan de slag met het elektrificeren van hun wagenpark, maar dat wordt volgens Albert Jan Jongsma (algemeen directeur Abiant) nog een hele uitdaging: "Omdat een belangrijk deel van ons wagenpark bestaat uit bedrijfsauto’s die fors worden beladen of zware aanhangers moeten trekken is er nog geen alternatief voor benzine of diesel. Het reduceren van de CO2-uitstoot van ons wagenpark zal dan ook de lastigste hobbel worden om onze ambitie te behalen." 

Platformpartner

Als deelnemer van het platform Groningen CO2-neutraal wil Abiant kennis uitwisselen met andere platform partners: "Onze doelstelling is ambitieus en daarbij kunnen we de kennis en inzichten via dit platform uitstekend bij gebruiken."