Aan tafel!

Aan tafel!

Aan tafel!

20 mrt 2018

Van elkaar kun je leren. Met die instelling komen de 39 partners van Groningen Energieneutraal regelmatig bij elkaar aan de versnellingstafels. Het doel van deze versnellingstafels is de energietransitie in Groningen – je raadt het al – te versnellen.

Per thema legt een partner een nieuwe ontwikkeling of knelpunt voor aan de andere partners om zo met meer kennis en ervaring een concreet plan neer te zetten. Uiteraard verschilt het dan dus per tafel welke partners er aanschuiven gezien hun variatie in expertise.  

Aan voorgaande tafels werd besproken hoe warmtepompen kunnen worden ingezet voor de warmtevoorziening op buurtniveau, wat er nodig is om een slinger te geven aan het opwekken van groen gas d.m.v. biomassa, op wat voor manier evenementen in de stad kunnen verduurzamen aan de hand van drie voorbeeld evenementen, en hoe scholen kunnen verduurzamen met mogelijke participatie van de leerlingen zelf. Afgelopen woensdag waren er maar liefst twee versnellingstafels waarbij onder andere een CO2 footprint calculator, het aankomende energieakkoord en de begeleiding bij het verduurzamen van bedrijven de revue passeerden.

Versnellingstafel koplopers

’s Ochtends schoven de koplopers aan tafel en gingen van start met de CO2 footprint calculator. Het is namelijk mooi dat alle partners willen verduurzamen maar door alle verduurzamingsopties is het soms lastig om te bepalen waar je het laaghangend fruit kunt plukken en/of de grootste slagen kunt halen. Om die reden is de RuG op zoek gegaan naar een inzichtelijke CO2 footprint calculator. Wanneer je weet welke factoren jouw CO2 footprint bepalen is het immers een stuk makkelijker om te bepalen hoe je die kunt verkleinen. Juist door er zelf mee aan de slag te gaan en input te vragen van de partners hoopt de RuG een CO2 footprint calculator te ontwerpen die toegankelijk en accuraat in gebruik is. Door de calculator elk jaar secuur in te vullen kan een organisatie niet alleen zien waar ze het beste mee aan de slag kunnen maar ook in hoeverre ingevoerde maatregelen effect hebben gehad op hun CO2 footprint. Klaas Holpman van Bedrijvenvereniging WEST keek nog wat verder vooruit en zou graag zien dat organisaties hun CO2 footprint naar buiten brengen en die met elkaar kunnen vergelijken.

 

“Het zou interessant zijn die vergelijking te kunnen maken en de eerste stad van Nederland te zijn waar alle CO2 footprints bekend zijn”.

 

In dat geval zou je ook kunnen spreken over beloning of belasting op basis van de CO2 footprint. Dick Jager van de RuG gaf echter aan dat het voor nu nog erg lastig is footprints met elkaar te vergelijken gezien bijvoorbeeld een ziekenhuis moeilijk te vergelijken is met een bioscoop. Voor nu gaat het er dus om dat de partners de calculator goed invullen en dat de calculator op basis van hun feedback geoptimaliseerd kan worden door de RuG.

 

Na de uitleg van het calculator-prototype was het de beurt aan Jeroen Bakker. Als programmamanager Energietransitie bij de Provincie Groningen liet hij weten dat er wordt gewerkt aan een nieuw energieakkoord en dat het nu dus de tijd is om input te leveren vanuit de gemeente en partners. Aan tafel ontstond daarop enige bezorgdheid over de mogelijk beperkende invloed van het energieakkoord op de ambitieuze gemeentelijke doelstellingen. Hier in Groningen willen we immers doorpakken. Bakker liet daarop weten dat hij juist wilde weten welke wetgeving e.d. hen nu in de weg zit zodat dat aangekaart kan worden bij het opstellen van het energieakkoord. Het energieakkoord moet de energietransitie immers versnellen en niet vertragen. Daarop werd de routekaart aangehaald en hoe zij deze kunnen gebruiken om input te leveren voor het energieakkoord. Op de routekaart wordt namelijk concreet uitgestippeld hoe Groningen in 2035 energieneutraal wordt.

Versnellingstafel verduurzaming vastgoed

’s Middags schoven de partners aan die zich bezig houden met de verduurzaming van vastgoed. Bestuurslid Marcel Koenis van Grunneger Power gaf daarbij de kick off met de plannen die zij hebben om samen met Sustainable Buildings en bedrijfsverenigingen de bedrijfspanden in Groningen aan te pakken. Het plan is bij 75 bedrijven langs te gaan om met software van Sustainable Buildings gegevens te verzamelen over hun energieverbruik. Wanneer deze gegevens bekend zijn kunnen er concrete stappen worden ontwikkeld voor energiebesparing en –opwekking. Bertha Tamming van het UMCG, die ook aanwezig was bij de ochtendtafel, merkte daarbij op dat dit goed aan zou kunnen sluiten op de CO2 footprint calculator van de RuG. Guido Aris van Sustainable Buildings gaf aan zeker geïnteresseerd te zijn in deze combinatie.

Ontwikkelingen vinden dus niet alleen plaats aan de versnellingstafel maar ook tussen verschillende versnellingstafels.