Postcoderoos project zonnepanelen op dak Alfa College

Postcoderoos project op dak Alfa College

Postcoderoos project op dak Alfa College

10 okt 2016

Wethouder Mattias Gijsbertsen van Groningen heeft maandag de Alfa Postcoderoos geopend. Dit is het zonnedak voor de buurt, op het dak van het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan in Groningen. Het zonnedak bestaat uit 350 panelen en is een initiatief van de buurt, lokale energiecoöperatie Grunneger Power en het Alfa-college. 47 buurtbewoners doen mee. Zij zijn eigenaar van 1 of meerdere zonnepanelen op het dak. Wethouder Gijsbertsen opende het dak door de zonnepanelen symbolisch – met een stekker – aan te sluiten op het elektriciteitsnet. “De gemeente Groningen heeft de doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn. Wij willen ondersteunen, maar een project staat of valt met het feit dat mensen zelf aan de slag willen. Daar is de Alfa Postcoderoos een prachtig voorbeeld van”, liet hij daarbij optekenen.

 

Steven Volkers van Grunneger Power: “De Alfa Postcoderoos toont aan dat wij ons als burgers breder organiseren en daardoor invloed krijgen. Naast de overheid en de markt ontstaat er een nieuw speelveld: de georganiseerde burger. En die is niet langer consument, maar voelt zich verantwoordelijk en wordt daarom ook producent van energie.”

 

Het Alfa-college stelt zijn  dak kosteloos beschikbaar voor het buurtproject. “We zijn een rolmodel voor studenten in een wereld waar nu nog fossiele brandstoffen gebruikt worden. Door ons dak beschikbaar te stellen, willen we onze studenten laten zien dat het ook anders kan”, verklaart Wim Moes van het Alfa-college.

Deelname resulteert in een jaarlijkse besparing op de elektriciteitsrekening. Dankzij de Postcoderoos-regeling betaalt men geen energiebelasting over de opgewekte stroom.