Ateliers leveren waardevolle input voor Routekaart naar 2035 › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Ateliers leveren waardevolle input voor Routekaart naar 2035

Ateliers leveren waardevolle input voor Routekaart naar 2035

7 feb 2018

De Routekaart loopt als een rode draad door het platform Groningen Energieneutraal 2035. Hierop zijn alle 39 partners vertegenwoordigd en dit maakt inzichtelijk welke duurzame maatregelen zij ondernemen om in 2035 energieneutraal te zijn. Als de partners deze maatregelen doorvoeren, dan zorgen zij er uiteindelijk samen voor dat Groningen als stad energieneutraal is in 2035. Uiteraard is daar ook de hulp van andere organisaties voor nodig. Toch laat de Routekaart duidelijk zien dat de 39 partners, zoals het UMCG, de RUG en Gasunie, nu al een beweging in gang hebben gezet. Ze worden steeds minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en maken meer gebruik van een energie-voorziening dat bestaat uit enkel hernieuwbare bronnen.

 

In sommige gevallen concentreren de duurzame maatregelen van de partners zich op vier hoofdthema's: woningen, bedrijven, hernieuwbare opwek en mobiliteit. Deze zijn ook te onderscheiden op de Routekaart. Omdat de partners deze hoofdthema's allen in het vizier hebben bij het doorvoeren van duurzame maatregelen, is er een constante stroom aan geüpdatete inzichten, en ontstaat er een bron van ervaringen en kennis onder de verschillende partners. Daarom worden partners aangemoedigd om, op basis van deze informatie, hun duurzame maatregelen met elkaar te delen. Ook is deze kennis waardevol voor het platform zelf. 

 

Daarom vroegen de gemeente Groningen en E&E Advies, initiatiefnemers van het platform, de partners om samen een Routekaart te ontwerpen voor de vier hoofdthema's. Op 17 en 18 januari organiseerden zij vier ateliers waarin deelnemers werd gevraagd om na te denken over 3 aspecten: 

 

1. Wat is jouw input voor het thema woningen, bedrijven, hernieuwbare opwek en/of mobiliteit?
2. Wat is jouw idee over de huidige situatie, de opgave waar we voor staan en de potentie van het thema?
3. Hoe zou je de Routekaart tot 2035 vormgeven?

 

E&E Advies en de gemeente Groningen namen de informatie die uit deze ateliers naar voren kwam mee naar de tekentafel. Zij kunnen hiermee een zo realistisch mogelijke route naar een energieneutraal Groningen in 2035 ontwerpen. De Routekaart wordt later gepresenteerd; in dit artikel alvast een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die werden besproken.

 

 

1. Woningen: stel realistische doelen en haal de vrijblijvendheid er vanaf

Inwoners van Groningen kunnen een flinke bijdrage leveren aan de vermindering van het energieverbruik. Dat bereiken ze door de juiste isolatie, nieuwe verwarmingstechnologieën en door gebruik te maken van zonne-energie. De vooraf gestelde ambitie om 40% te besparen met isolatie is erg ambitieus. Deelnemers zijn het er over eens dat een lager percentage realistischer is. Belangrijk is wel dat woningcorporaties en particulieren goed afwegen wat de meest duurzame oplossing is qua isolatie. Soms is het beter om te slopen dan een nieuwe schil aan te brengen. 

 

De introductie van nieuwe verwarmingstechnologieën wordt de komende jaren in de gaten gehouden. Nu wordt de hybride warmtepomp langzaam geïntroduceerd, maar in de komende jaren wordt ook de warmtenetontwikkeling in de gaten gehouden. Een grotere rol voor zonthermie is op dit moment haalbaar, maar ambitieus.

2. Stimuleer bedrijven om meer duurzame maatregelen te nemen

Volgens de deelnemers is er bij een deel van de bedrijven nog geen echte impuls om energiezuinig te denken. Het is geen onderdeel van hun dagelijkse werk en verdwijnt daarom meer naar de achtergrond. Maak het hen daarom gemakkelijk, is een van de suggesties. Het moet weinig moeite kosten om duurzame maatregelen te nemen en om bijvoorbeeld het kantoor naar een betere energielabel te brengen. Maak ook concrete voorbeeldprojecten bekend, zoals de RUG die 11de van de wereld is voor duurzaamheid, zodat bedrijven daarop kunnen aanhaken.

 

Omdat er nu geen verplichting is om te veranderen, is het belangrijk om externe impulsen te creëren: stijgende energiekosten, dan wel een duidelijke verplichting die gehandhaafd wordt. Hierbij is energiebelasting een eventueel goed middel. Positieve druk is ook goed, zoals beloning van goede initiatieven. 

 

3. Ontwikkelingen rondom hernieuwbare opwek wordt met veel interesse gevolgd

De ontwikkelingen rondom energie die opgewekt wordt door wind op zee gaan sneller dan verwacht. Wel is nu de vraag hoe om te gaan met overschotten, opslag op locatie en het transport van de energie. Datzelfde geldt voor zonne-energie. In de toekomst zullen meer zonneparken gebouwd worden en dit zal het landschap veranderen. Wanneer energie in warmte wordt opgeslagen, kan zonthermie belangrijk worden, eventueel gekoppeld aan een warmtenet. We moeten zorgen dat energieproductie met zon gedragen is, eventueel coöperatief.

 

4. Meer elektrische auto's en ketenreizen in 2035

De deelnemers verwachten dat er in 2035 iets meer mobiliteit is, maar dat er tegelijkertijd iets minder auto’s gebruikt worden. Kleinere voertuigen worden sneller elektrisch dan grotere. Om deze ook te elektrificeren zijn extra stimulansen nodig. Ruimtelijk gezien zullen zich waarschijnlijk hubs buiten de stad vormen waar een significant deel van de auto’s geladen wordt. Het ketenreizen (via P+R's en treinen) gaat daarmee een grotere rol spelen.