Eerste Zonnepanelen Vierverlaten geplaatst - oplevering juni 2017

Eerste Zonnepanelen Vierverlaten geplaatst - oplevering juni 2017

Eerste Zonnepanelen Vierverlaten geplaatst - oplevering juni 2017

3 mei 2017

Extra informatieavonden voor o.a. medewerkers van partners Groningen Energieneutraal 2035

Goed nieuws over zonnepark Vierverlaten van energie-coöperatie Grunneger Power. Technisch dienstverlener ENGIE startte begin april met de bouw van het park op het braakliggend terrein van drie hectare bij Hoogkerk, langs de spoorweg naar Leeuwarden. Naar verwachting is Zonnepark Vierverlaten, dat bestaat uit 7.777 panelen, klaar in juni 2017. Dan levert het park genoeg stroom voor bijna 600 huishoudens. 

 

Deelnemers leveren hiermee een bijdrage aan een energieneutraal Groningen. Zij ondersteunen één van de lokale energiecoöperaties in Nederland die een steeds grotere rol krijgen in het opwekken van hernieuwbare energie

Wat is het verschil tussen grote energiebedrijven en lokale energiecooperaties?

Energie dat niet wordt opgewekt door centrale, grote energieleveranciers, maar door kleine energie coöperaties; het is een belangrijke stap om energiedoelstellingen te halen. Door samen, lokaal te (her)investeren dragen we niet alleen bij aan een duurzame, maar ook aan een sociale en economisch sterke Stad. 

Anne Huizinga van Grunneger Power vertelt wat Zonnepark Vierverlaten uniek maakt: "Zonnepark Vierverlaten is op weg het grootste coöperatieve zonnepark van Nederland te worden. Grote zonneparken schieten als paddenstoelen uit de grond. Wat het zonnepark Vierverlaten anders maakt? Het park is niet in eigendom van grote ontwikkelaars. De burgers van Groningen zijn eigenaar van het park. Grunneger Power streeft naar energiedemocratie. Wij willen dat energie weer een gemeengoed wordt: niet in handen van een selecte groep mensen, maar in handen van de burgers, die daar dan ook de vruchten van plukken. 

Iedereen die werkzaam is bij één van de Groningen Energieneutraal-convenantpartners van Grunneger Power kan deelnemen.

Start bouw – Wat gaat er gebeuren?

Technisch dienstverlener ENGIE is verantwoordelijk voor de bouw van Vierverlaten. In minder dan 3 maanden zullen zij het terrein omvormen van grasveld tot zonnepark. ENGIE wil leider zijn in de energietransitie en heeft daarom de technische kennis in huis om grote parken te bouwen.

 

Ook kijkt ENGIE naar de omgeving waar de zonneparken worden gebouwd. De zonnepanelen op het dak van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden bijvoorbeeld, kregen een extra functie. De panelen leveren niet alleen duurzame stroom waarmee de NHL aan haar doelstellingen voldoet, maar de data die beschikbaar komt via de zonnepanelen wordt door de onderwijsinstelling gebruikt voor onderzoek. 

Bij zonnepark Vierverlaten is ook gekeken naar de omgeving. Er zullen, naast 7.777 zonnepanelen, ook schapen gaan rondlopen en het veld wordt ingezaaid met kruiden en bloemen. De schapen zullen het gras maaien en de bijen zullen zonnehoning produceren. Op deze manier levert ook de grond een bijdrage aan de verduurzaming van Groningen. 

Informatiebijeenkomsten Zonnepark Vierverlaten

Meer weten over zonnepanelen in Vierverlaten? Bezoek dan één van de informatieavonden. In mei en juni organiseert Grunneger Power deze avonden op verschillende locaties in Groningen, Haren en Hoogkerk:

- Maandagavond 1 mei, Het HeerenHuis, Spilsluizen 9, Groningen
- Maandagavond 8 mei, MFC de Stroming, Merwedestraat 54, Groningen
- Maandagavond 15 mei, Het Floreshuis, Floresplein 19D, Groningen
- Maandagavond 22 mei, Poortershoes, Oosterweg 13, Groningen
- Maandagavond 29 mei, De Mellenshorst, Waterhuizerweg 36, Haren
- Woensdagavond 7 juni, ’t Vinkhuys, Diamantlaan 94, Groningen
- Maandagavond 12 juni, Het Dok, Kajuit 4, Groningen
- Maandagavond 19 juni, Dorpshuis Hoogkerk, Zuiderweg 70-4, Hoogkerk

Alle bijeenkomsten beginnen om 20:00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 19:45 uur).