The Green Team: Hanze kan meest duurzame hogeschool van Nederland worden

The Green Team: Hanze kan meest duurzame hogeschool van Nederland worden

The Green Team: Hanze kan meest duurzame hogeschool van Nederland worden

17 mei 2017

Adviesrapport laat zien dat alle doelstellingen haalbaar zijn in 2025

Op dinsdag 16 mei was het slotevent van The Green Quest op de Hanzehogeschool Groningen. Medewerkers en studenten presenteerden de activiteiten en concrete plannen waaraan zij de afgelopen 10 weken waardoor de Hanzehogeschool duurzaam kan worden. Deze zoektocht begon tijdens de kick-off meeting op 1 maart waar het College van Bestuur de wens uitsprak om de duurzaamste hogeschool van Nederland te zijn in 2025.

 

Als alle 26.000 studenten, medewerkers en docenten van de Hanze zich daar de komende jaren voor gaan inzetten, dan is dat zeker haalbaar. Wellicht kan dat zelf eerder, was de conclusie en het advies dat deze middag werd gepresenteerd. 

Enthousiasme studenten biedt perspectief voor de komende 8 jaar

De Hanze Green Quest bleek, van de 9 Green Quests die de afgelopen 5 jaren zijn gehouden, de meest succesvolle. Presentator Mark Beumer vertelt dat er nog nooit zo veel inzending zijn geweest. Dat merkte ook Paul van der Wijk, lid van het College van Bestuur: “Elke dag kreeg ik wel een mail of appje met een nieuw idee”. Hij kijkt erg positief terug op de de Green Quest. In de afgelopen 10 weken groeide bij hem het vertrouwen in de studenten dat zij de Hanze verder zullen helpen. 

 

 

Uw nieuwe kantoor @WijkPvd! Perspectief CvB-lid wordt gekanteld door studenten @hanze. Upcycled aFLOAT drijft #thegreenquest #hanzeduurzaam pic.twitter.com/8VasuVPD9T

— Alex van Oost (@AlexvanOost) May 16, 2017

Ruud Koornstra, mede-ontwerper van het adviesrapport en lid van het Green Team, acht de doelstellingen die de Hanze op 1 maart formuleerde realistisch. Sterker nog: ”robuuste doelstellingen zoals het aardgas op 0 zijn, als alle studenten en medewerkers dezelfde energie behouden, al eerder bereikt dan in 2025.” 

 

Het belang van een energiezuinige wereld werd nogmaals benadrukt in de vlog van Talitha Muusse. Tijdens een reis naar Spitsbergen die zij onlangs maakte met CEO's uit heel Nederland, schrok zij van de gevolgen van ons gedrag voor het Noordpool-ijs. Het ijs dat we nu zien, zal in de komende 30 jaar gesmolten zijn. Duurzame maatregelen moeten dus genomen worden. Ondanks haar afwezigheid heeft Talitha er vertrouwen in dat de activiteiten op de Hanze, die de afgelopen 10 weken zijn gestart, zullen leiden tot deze positieve verandering. 

Welke duurzame initiatieven hebben plaatsgevonden in de afgelopen periode?

Dat studenten, docenten en medewerkers van de Hanze tal van activiteiten ondernamen om 'hun' school duurzamer te maken, zag het publiek in een filmpje van 2 minuten. Hierin zagen zij onder andere:

  • EcoRing Studentenbedrijf EcoRing van het Instituut voor Engineering won op het internationale festival van student companies in Riga de Junior Achievement Alumni International Potential Award met de EcoRing. Dit is een (stalen) ring die om het gaspit geplaatst kan worden, zodat de stralingswarmte beter wordt benut en het koken efficiënter wordt gemaakt.
  • Drijvende woningen bouwen van afval Verschillende studenten werken samen om drijvende huizen to ontwikkelen.
  • Hack-a-talent Leerlingen van de Hanzehogeschool, het Alfa-college, het Noorderpoortcollege en het Wessel Gansfort College gingen de uitdaging aan om energievraagstukken te onderzoeken.
  • We Energy Game In het kader van zijn promotie onderzoek ontwierp Frank Pierie het We Energy Game, waarbij het erom gaat binnen de tijd een stad of dorp van voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen te voorzien.

Nadat het publiek de initiatieven in vogelvlucht voorbij zag komen, vroeg presentator Mark Beumer aan docent Alex van Oost hoe deze activiteiten ontstaan zijn. Van Oost, initiatiefnemer van een aantal van deze activiteiten, vertaalde samen met eerstejaars-studenten de doelstellingen naar de campus zelf. Een voorbeeld dat daaruit voort kwam was aFLOAT, een drijvend vlot gebouwd van gerecycled materiaal dat inmiddels op de vijver drijft. Een andere initiatief is de productie van oesterzwammen door de koffiedik. De koffiedik is het restproduct van de 22.500 liter koffie dat per week gedronken wordt op de Hanze. 

 

 

@WesterZwam aanwezig met mooi vb van #circulareconomy #thegreenquest @hanze pic.twitter.com/yVaA7pfDG4

— Jorg Andree (@JorgAndree) May 16, 2017

 

Naast het organiseren van activiteiten spraken docenten en studenten ook over de impact die zij kunnen hebben op elkaar en op de volgende generatie. Ingrid Falkena, docent communicatie, boog zich met haar studenten over het duurzaamheids-communicatie vraagstuk: 

 

Hoe kunnen we communicatiemiddelen maken om informatie over duurzaam leven te verspreiden op de Hanze?

 

In een zoektocht naar een antwoord op deze vraag, werden ook de kernwaarden van de Hanze geanalyseerd. Daarbij vroegen de studenten zich af waarom duurzaamheid hierin niet genoemd wordt. Een andere, concrete vervolgstap van de communicatiestudenten is de workshop die zij organiseren voor docenten en studenten. Hierin gaan ze op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe word jij een duurzaam rolmodel?  

Doelstelling - Docenten en medewerkers als duurzame rolmodellen

Die rolmodellen zullen een centrale rol gaan spelen op weg naar 2025. Over deze ambassadeurs-rol' voor docenten en medewerkers, spraken Janine Meins en Jan van Betten verder. Wat voor Janine, directeur HR bij de Hanze, in deze 10 weken duidelijk werd is dat docenten, mochten zij een rolmodel willen zijn, behoefte hebben aan een plaats waar de beschikbare informatie is samengebracht. Dat beaamt Jan, lid van The Green Team. Ook denkt hij dat de docenten en studenten, zeker in vergelijking met andere Green Quests, actief verder zullen gaan na de slotbijeenkomst.

 

Dat zij de ambassadeurs-rol aannemen, is essentieel volgens Jan. "Mensen tot 30 jaar kijken op naar docenten en professoren, zij zijn hun rolmodellen." Janine benadrukt dat de docenten daadwerkelijk een rolmodel kunnen zijn als ze de rol op een menselijke manier benaderen. “Begin klein, want ook dan heb je een belangrijke invloed op je studenten”. "Leer ook van elkaar, spreek elkaar aan op je duurzame gedrag en wees je bewust van het moment waarop je rolmodel bent." 

“Docenten: begin met kleine gedragsveranderingen, want ook dan heb je een belangrijke invloed op je studenten”.

Janine Meins, directeur HR

Doelstelling - Gaskraan op 0 in 2025

Simon Snapper en Ruud Koornstra vertelden dat de Hanze aardgasloos kan zijn in 2025. Nadat er uitgebreid over is gesproken met het Technisch Team, bleek de doelstelling haalbaar. Wat Simon verbaast is de snelheid waarmee de Hanze aardgasloos kan zijn, en dan vooral wanneer de investering is terugverdiend. 

 

Tjeerd Leistra, lid van het Technisch Team, legt uit dat dit mogelijk is door een reductie van het energiegebruik en door technieken te gebruiken die meten hoe de bezetting van verschillende zalen en gebouwen is. Naar aanleiding van deze informatie worden de lampen aan of uit gezet. Het vraagt om een Investering van €1,5 miljoen voor de eigen gebouwen van Hanze, maar deze kosten zijn snel terugverdiend door de reductie in het energiegebruik. Eén lid van het studententeam vroeg naar de aanpak voor de oudere gebouwen in de binnenstad. Ook daar is naar gekeken. "Met technische oplossingen, zoals beter isoleren of lucht-warmte pompen, kan per pand de route bekeken worden die haalbaar is," legt Simon uit.

Doelstelling - 0% restafval in 2025

Durk Mous, namens ENGIE lid van het Technisch team, legde uit hoe de doelstelling om 0% restafval in 2025 te hebben, gehaald kan worden. Vooral met preventiemaatregelen kan de productie van afval met 92% in 3 a 4 jaar omlaag. Hoe?

1. Stop met verkoop van single-use (water)flessen 

2. Stop met printen (18 miljoen printjes per jaar)

 

 

 

 

Weliswaar zijn de financiële voordelen minder groot dan energiemaatregelen, maar besparing het schrappen van de single-use flessen alleen levert al snel €45.000 op. Peter van der Wel, directeur Facilitair Bedrijf, en Marieke van der Werf noemen dit een "prachtig resultaat". "92% afvalreductie was boven verwachting. Dat is huge” volgens Marieke. Hanze laat daarmee namelijk aan Nederland zien dat landelijke doelstelling, 100% circulaire economie in 2050, al veel eerder haalbaar kan zijn.

 

De laatste 8% afvalreductie is een heikel punt. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid van de leveranciers van de Hanze. Die zijn er nog niet (genoeg) mee bezig. Maar Marieke ziet dit positief: Hanze studenten van nu zijn de medewerkers van leveranciers van de toekomst. "Met de nieuwe kennis die zij opdoen over duurzaamheid kunnen ze ook deze leveranciers veranderen."

Hanze studenten beginnen als groentje, en verlaten de school als Green Ambassador

Jos Vogelzang

Doelstelling - Studenten groene ambassadeurs

Ruud Koornstra en Jos Vogelzang bogen zicht de afgelopen tien weken over de vraag hoe studenten van de Hanze "Green Ambassadeur" kunnen worden. Jos vertelt over het green ambassador’s programma dat hij samen met andere studenten ontwikkelde. In het ontworpen programma kunnen studenten punten halen met duurzame vakken, minor’s en zo werken aan hun eigen green ambassadeur-profiel. Ruud vindt het een erg goed idee. Hij adviseert studenten een kritische houding aan te nemen, omdat dit de verduurzaming op de Hanze zal helpen. "Zet vraagtekens bij wat volwassenen normaal vinden, vooral op het gebied van duurzaamheid." Ook vraagt hij studenten “om zo vernieuwers te zijn”.

 

Jos Vogelzang, student en captain van het Hanze studententeam, zal studenten blijven meenemen in het verduurzamings-proces, ook na de overhandiging van het rapport. Zijn advies voor de docenten en medewerkers: “laat de studenten meedenken met de bedrijven en organisaties die bij de Hanze betrokken zijn”.  

 

Groene ambassadeur Jos Vogelzang: van Groentje naar Green Ambassadeur op de Hanze @TheGreenQuest @hanze pic.twitter.com/AnVIaKHliw

— Paul van der Wijk (@WijkPvd) May 16, 2017

 

Doelstellingen kunnen in 2025 bereikt zijn; sommige zelfs eerder

Na de toelichting op de doelstellingen was het tijd om het officiële rapport te overhandigen. Het rapport was dit keer niet, zoals in voorgaande edities van de Green Quest, geprint, maar stond op een USB-stick.

 

 

De officiële uitreiking van het adviesrapport. Op USB natuurlijk! #thegreenquest @hanze pic.twitter.com/oAckURRuTK

— Durk Mous (@djmouse) May 16, 2017

In de afgelopen tien weken is duidelijk geworden dat de Hanze klaar is om de meest duurzame hogeschool van Nederland te worden. De doelstellingen blijken, na revisie van het Green Team en het Technisch Team, zeker haalbaar. Sommige, zoals de doelstelling aardgasloos te zijn, zelfs nog eerder dan in 2025. De kracht van de Hanze zit in de inzet van docenten, medewerkers en vooral studenten. Naast de activiteiten die zij organiseren op de campus, zullen ze de kennis die ze opdoen over duurzaamheid meenemen in hun professionele carrière. Op deze manier zal de wereld ook voor de generaties ná hen op een aangename planeet leven.

 

De activiteiten van de Hanze zullen ook een aanzienlijke impact hebben op weg naar een energieneutraal Groningen in 2035. De hogeschool helpt de gemeente om deze doelstelling te bereiken en inspireert andere partners tot het ondernemen van effectieve activiteiten en projecten om de energietransitie te maken.