De Route van 2018: Verduurzaming woningen › Monitor Klimaatbeleid Groningen

De Route van 2018: Verduurzaming woningen

De Route van 2018: Verduurzaming woningen

17 jan 2018

2018 is begonnen; het tweede jaar waarin 39 partners platform Groningen Energieneutraal 2035 zich zullen inzetten om in 2035 als Stad energieneutraal te zijn. Verschillende partners hebben plannen voor 2018 gemaakt om dit te bereiken. Op het Placemat staat hiervan een overzicht.

 

In de serie ‘De Route van 2018’ zoomen we in op een aantal van deze plannen en verduidelijken we hoe ze bijdragen aan de energietransitie. Want ook al lijkt 2035 nog ver weg, het is belangrijk om nu actie te ondernemen.

 

 

Rol verduurzaming in ‘Meerjarenprogramma Wonen 2018-2021’

Het eerste plan dat we voor het voetlicht brengen is een gezamenlijk initiatief van woningcorporaties Nijestee, Lefier, de Huismeesters en Patrimonium, de gemeente Groningen en Groningen Woont SLIM!. Zij willen het woningaanbod verduurzamen en een gedragsverandering bereiken bij inwoners van Groningen. Dit staat in het ‘Meerjarenprogramma Wonen 2018-2021’ dat gepresenteerd werd tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Wonen op 10 januari.

 

De vergadering van de commissie Ruimte en Wonen op 10 januari 2018. Bron: Groningen Raadsinformatie

 

Verduurzaming is één van de genoemde doelstellingen in het programma. Door bestaande woningen te verduurzamen en nieuwe woningen duurzaam te bouwen, wil de gemeente woonwijken aantrekkelijker maken. Wijken zijn aantrekkelijker als de woonkwaliteit verbetert en de woonlasten op de lange termijn betaalbaar worden. Verduurzaming speelt hierin een belangrijke rol, aldus het rapport. 

 

          

Verduurzamen, gedragsverandering en bewustwording

In 2018 starten de vier grote woningcorporaties uit de Stad daarom met het verduurzamen van woningen op grote schaal. In totaal zullen zij in vier jaar 6100 bestaande woningen aanpassen zodat deze energiezuiniger zijn en uiteindelijk, in 2035, energieneutraal en aardgas-loos. Hoe die aanpassingen er op de lange termijn precies uit zullen zien, is nog niet bekend. De gemeente ontwerpt dit jaar samen met de corporaties een masterplan waarin de gezamenlijke strategie is uitgewerkt.

 

Lefier begon in 2017 met de bouw van 32 nul-op-de-meter woningen in Lewenborg. 

 

Ook Groningen Woont Slim! zal zich blijven inzetten voor verbeteringen in de particuliere woningvoorraad. Groningen Woont Slim! wil consumenten helpen met het verduurzamen van hun woning, maar dan wel op een toegankelijke manier. Het bedrijf merkt dat particuliere woningeigenaren het een ‘gedoe’ vinden om hun woning aan te passen en energieneutraal te maken en wil dat in 2018 veranderen.

 

Naast materiele veranderingen wil de gemeente ook gaan kijken naar het gedrag van bewoners. Op korte termijn richten ze zich samen met de andere partijen op bewustwording en gedragsverandering. De gemeente vraagt zich af hoe een gedragsverandering bij bewoners bereikt kan worden en hoe zij meer bewust worden van duurzaamheid. 

Vier wijken krijgen prioriteit

Niet alle Stadjers zullen deze veranderingen in 2018 merken. Het Meerjarenprogramma Wonen richt zich eerst op 4 wijken: Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en De Wijert. De gemeente ziet dat (delen van) deze wijken achterblijven qua woonbaarheid en leefbaarheid ten opzichte van andere wijken in de stad. Daarom zullen de duurzame maatregelen eerst hier toegepast worden. Dat gebeurt in samenspraak met de bewoners van de wijken.

 

Wethouder Roeland van der Schaaf: “De plannen komen tot stand op basis van waar iedere wijk behoefte aan heeft. De input halen we uit allerlei informatie en analyses maar natuurlijk sluiten we bovenal aan op vragen en initiatieven uit de wijk zelf. Dat betekent dat de vier plannen elk hun eigen accent en tempo hebben”.

 

Elke wijk krijgt een eigen plan dat is afgestemd op vragen en initiatieven uit de wijken zelf.

Wethouder Roeland van der Schaaf

Naast verduurzaming wordt er gestreefd naar vitale, leefbare wijken, met gezonde en weerbare bewoners. De omgeving is prettig om in te wonen en huizen zijn voor alle doelgroepen betaalbaar.

 

Volgens de gemeente, woningcorporaties en Groningen Woont Slim! wordt 2018 het jaar waarin een duurzame woning gelijk staat aan een leefbare plek die woonplezier biedt. De partijen gaan daarom in 2018 beginnen met het verduurzamen van 6100 woningen in vier wijken. Hoe die verduurzaming er precies uitziet is nog niet bekend. Ondanks het plan om een aantrekkelijke woonomgeving te creëren met duurzame woningen waarin bewoners een duurzame leefstijl hebben, is het verduurzamen van woonwijken bovenal een manier om als Stad energieneutraal te worden.