Deze Versnellingstafels maken de energietransitie in Groningen mogelijk

Deze Versnellingstafels maken de energietransitie mogelijk

Deze Versnellingstafels maken de energietransitie mogelijk

28 feb 2017

Of de stad Groningen energieneutraal is in 2035 hangt voor een groot deel af van de samenwerking tussen verschillende partijen. Om die samenwerking op te starten organiseert de Gemeente Groningen Versnellingstafels.

 

Aan deze Versnellingstafels bespreken partijen onder andere welke kansen zij benutten en hoe zij gezamenlijk aan oplossingen gaan werken voor concrete energievraagstukken. Ook kunnen de partijen acties op elkaar afstemmen, nieuwe initiatieven identificeren en succesvolle projecten opschalen. Door de samenwerking die ontstaat aan de Versnellingstafels wordt de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen versnelt.   

Thema's van verschillende Versnellingstafels

Elke Versnellingstafel wordt georganiseerd rond een bepaald thema. Deze thema’s sluiten aan op een specifiek onderdeel dat volgens de Energiemonitor de energietransitie in Groningen zal versnellen. In 2016 en 2017 werden Versnellingstafels georganiseerd rond de thema’s ‘Versnelde introductie Warmtepompen’, ‘Elektrificatie van mobiliteit’, ‘Duurzame lokale energieproductie’ en ‘Groene Gevels’.

 

Nieuwe Versnellingstafels ontstaan op initiatief van de partners die hun ideeën kunnen voorleggen bij de Gemeente. Door deze Versnellingstafels gedurende het jaar te organiseren ontstaat een platform van samenwerkende partijen waardoor de energietransitie een doorlopend proces blijft.

Dit zijn de thema’s van de huidige Versnellingstafels:

1. Warmtepompen

Ruim 50% van het energieverbruik van de stad bestaat uit warmtebehoefte. Dit kan voor een groot deel worden ingevuld door warmtepompen die conventionele CV-ketels vervangen. Daarvoor is een verlaging nodig op het belastingtarief voor elektriciteit. Op dit moment is dat zeer hoog is ten opzichte van dat voor gas.

 

Aan deze Versnellingstafel werken partnerorganisaties uit hoe op buurtniveau de warmtevoorziening duurzaam kan worden georganiseerd en bereiden een proef op enige schaal voor met warmtepompen.

 

 

2. Groen Gas 

Van alle hernieuwbare energiebronnen in Groningen is het verbruik van biogas en groen gas het sterkst toegenomen. In 2014 kwam meer dan 71% van deze nieuwe vormen van energie. Het biogas en groen gas wordt in Groningen geproduceerd door drie partners van het platform Groningen Energieneutraal: SuikerUnie, Attero en afvalverwerker Stainkoel’n. De Biomassa Versnellingstafel heeft als doel de energietransitie op het gebied van biomassa te versnellen. Partners van de routekaart en andere geïnteresseerden komen bijeen met als doel concrete projecten samen te realiseren.

3. Verduurzaming Evenementen

Green Events gaat in opdracht van de gemeente Groningen 3 evenementen in de stad geheel doorlichten. Alle aspecten van de drie evenementen worden getoetst op duurzaamheid en verbeterkansen worden in beeld gebracht.

 

De drie evenementen zijn heel verschillend van aard: een meerdaags-muziek-evenement in de binnenstad, een muziekfeest op een festivalterrein en een sportevenement.

 

De analyses van deze drie evenementen dienen als input voor alle evenementen in de stad. Aan de tafels worden de analyses besproken en kansen verder uitgewerkt.

4. Verduurzaming Scholen

De onderwijslocaties in Groningen hebben een groot verduurzamingspotentieel. Aan tafel worden ervaringen uitgewisseld en samenwerkingsmogelijkheden verkend. De Gresco-methode kan mogelijk bijdragen aan versnelling van de energie-ambities. Bovendien zijn er kansen om leerlingen te betrekken bij de uit te voeren opdrachten.

Deelnemen aan een Versnellingstafel?

Wilt u ook meedenken over de energietransitie op een bepaald thema? Dan bent u van harte welkom. Naast onze huidige partners sluiten ook organisaties uit het Midden- en Kleinbedrijf, de vastgoedsector, het verkeer en vervoer aan bij de Versnellingstafels.