Duurzaam gastvrij en bereikbaar met Groningen City Club

Duurzaam gastvrij en bereikbaar met Groningen City Club

Duurzaam gastvrij en bereikbaar met Groningen City Club

9 okt 2019

Een optimaal ondernemersklimaat betekent ook een duurzaam klimaat. Als vereniging van en voor binnenstadondernemers kijkt de Groningen City Club (GCC) daarom naar mogelijkheden om een gastvrije en bereikbare binnenstad te combineren met duurzame kansen. Zo bekijken ze hoe winkels hun deuren dicht kunnen houden en zijn zij een pilot gestart voor een duurzame stadslogistiek. Als partner van het platform Groningen CO2-neutraal werken zij samen met andere partners om de energietransitie te versnellen. 

De GGC en duurzaamheid

De GCC streeft naar een optimaal ondernemersklimaat en een onderscheidend evenementenaanbod in de Groninger binnenstad. Om dit te realiseren onderneemt de Groningen City Club voortdurend initiatieven in de rol van adviseur of organisator. Leidraad hiervoor is de Groninger Retail Agenda, de toekomstvisie op de binnenstad van de toekomst. Mark Engberts (vicevoorzitter en secretaris GCC) vertelt hoe duurzaamheid daarin past: 

 

"Wij begrijpen dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben als het om verduurzaming gaat. Naast kleinschalige voorbeelden binnen de detailhandel proberen we ook in breder verband aandacht te vragen voor deze problematiek. Met in het achterhoofd dat de kassa wel moet blijven rinkelen bij ondernemers."

Duurzaam gastvrij

De GGC wil, met het oog op energiebesparing, winkeliers motiveren om hun deuren gesloten te houden wanneer de verwarming of airconditioning aanstaat. Op dit moment houden de meeste winkeliers hun deuren namelijk open voor een uitnodigende uitstraling naar de potentiële klant. De GCC zit nu nog in de verkennende fase waarin zij samen met de gemeente, een aantal binnenstadondernemers en SAMEEN gesprekken voeren over de mogelijkheden en moeilijkheden. 

Duurzaam bereikbaar

De GCC is een pilot gestart voor duurzame binnenstadslogistiek door inzet van onder andere SimplyMile: een bewezen formule voor duurzame stadsdistributie. Het belangrijkste onderdeel van deze formule is de zogenoemde 'hub': Een logistiek centrum waar goederen worden ontvangen, eventueel opgeslagen en gebundeld voor levering in de stad. Alle producten worden in bulk aangeleverd bij deze hub waardoor de leveranciers het aantal ritten drastisch kunnen verminderen. Vanuit de hub worden de producten één of enkele keren per week in één zending samengevoegd én elektrisch afgeleverd. Extra kosten voor de afnemer en leverancier zijn er niet want SimplyMile verdient aan efficiëntieverbetering: leveranciers hoeven zelf minder te rijden, en betalen daarvoor een fee. 

 

Eric Bos (voorzitter GCC) achter de elektrische cargobike

 

Duurzaam shoppen

Ieder jaar organiseert de GCC haar jaarlijkse fashion-dag 050&mode. Dit jaar werkten zij samen met het festival Sustainable Moments en stond deze fashion-dag in het teken van sustainable fashion. Op die manier wil de GCC aandacht genereren voor een duurzaam productaanbod.

 

Catwalk tijdens 050&mode

 

Krachten bundelen

Als vereniging kent de GCC uiteraard de kracht van samenwerking. Dit doen zij echter niet alleen binnen hun vereniging, maar ook daarbuiten. Met het platform Groningen CO2-neutraal en het platform Groningen Werkt Slim willen zij daarom in samenwerking bijdragen aan een versnelling van de energietransitie.