Earth Hour: Groninger organisaties doen mee

Earth Hour: Deze organisaties doen mee

Earth Hour: Deze organisaties doen mee

24 mrt 2017

Partners van Groningen Energieneutraal 2035 lichten deelname twaalfde editie Earth Hour toe

Acht Groningse organisaties doen op zaterdag 25 maart mee aan Earth Hour. Tijdens deze wereldwijde actie doven bedrijven, organisaties en overheden vanaf 20.30 uur een uur lang de verlichting van hun gebouwen. Earth Hour wil de aandacht vestigen op de kwetsbaarheid van onze aarde. De Groningse organisaties vragen inwoners om zich hierbij aan te sluiten.

Maar om dat verzoek kracht bij te zetten, vroegen we ook aan de organisaties wat zij doen op Earth Hour, en waarom ze het belangrijk vinden om mee te doen. Hieruit blijkt dat de reden om mee te doen aan Earth Hour voor iedere organisatie anders is. 

Suiker Unie: Deelname Earth Hour is aanvulling op 100-jarig duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid is een modern begrip maar Suiker Unie brengt het al meer dan 100 jaar in bedrijf. Van de aangevoerde bieten produceert Suiker Unie suiker, maar van alle afval die daardoor ontstaat wordt 100% gerecycled. Niets wordt dus weggegooid, alles wordt opnieuw gebruikt. Naast suiker (hoofdproduct) wordt melasse (gist-, alcoholproductie), pulp (veevoer), betacal (bodemverbeteraar) en bietengrond (ophoging van laaggelegen land, dijken) geproduceerd. Alleen zaken als batterijen en lampen gaan weg als afval.

Dezelfde insteek is er ook bij energie. De afgelopen 30 jaar heeft Suiker Unie het specifiek energieverbruik met ruim 35% teruggebracht. Een recente activiteit is het produceren van aardgas met behulp van de vergister. Hiermee produceert Suiker Unie ca. 10 miljoen m3 aardgas per jaar uit perspulp. Belangrijk om het gebruik van fossiele brandstoffen omlaag te brengen.

 

Earth Hour is aansprekend voorbeeld voor medewerkers

 

Allemaal goede technische maatregelen, maar gaandeweg brak het besef door dat, om als bedrijf echt duurzaam te zijn, de medewerkers in dat streven een centrale plaats moeten krijgen. Dat ze uit zichzelf duurzame acties uitvoeren en beslissingen nemen. In die ontwikkeling zijn aansprekende voorbeelden heel belangrijk. Een van die voorbeelden is Earth Hour: 1 uur de lampen uit om aandacht te vragen voor het klimaat en de kwetsbaarheid van onze aarde. Vanuit die insteek doet Suiker Unie Vierverlaten mee aan de actie. Zaterdag 25 maart om 20:30uur zullen alle silo’s en zo veel mogelijk gebouwen gedurende 1 uur niet meer verlicht zijn.

RUG vraagt met Earth Hour aandacht voor toekomst van de aarde en de dreiging van klimaatverandering

Op initiatief van de Green Office doet de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op 25 maart mee aan de wereldwijde actie Earth Hour. De lichten van het Academiegebouw zullen om 20.30 een uur lang doven. Hiermee willen we aandacht vragen voor de toekomst van de aarde, en de dreiging van klimaatverandering.  

De RUG wil dat studenten en medewerkers zich bewust zijn van het belang van duurzaamheid, en hier zelf ook actief mee bezig zijn.

De RUG heeft in de Roadmap 2015-2020 verschillende doelen gesteld om elk aspect van de universiteit te verduurzamen. Zo wil de RUG in 2020 CO2 neutraal zijn, duurzaamheid geïntegreerd hebben in onderwijs en onderzoek en tenminste 25% van de energie uit hernieuwbare bronnen halen. Lees hier meer over de Roadmap en de ambities van de RUG.

Martinikerk tijdens eerdere editie Earth Hour

Martinikerk tijdens eerdere editie Earth Hour

Gasunie: Aandacht vragen voor kwetsbaarheid van aarde

Samen werken aan een duurzame energievoorziening: daar maakt Gasunie zich sterk voor.  Goede zorg voor de omgeving is daarbij vanzelfsprekend. Zorg voor mens én dier. Daarom gaat Gasunie voorzichtig om met flora en fauna tijdens werkzaamheden. Soms leggen ze dassentunnels aan, verplaatsen vogelnesten en planten bloemen en bomen waar nodig. Earth Hour past goed bij de manier waarop Gasunie met haar omgeving om wil gaan. Op 25 maart gaat de verlichting van het kantoorgebouw aan de Concourslaan uit om zo aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van onze aarde.

Earth Hour is een wereldwijd initiatief van het Wereld Natuur Fonds en Groninger organisaties hebben allen hun eigen reden om mee te doen. Het motiveert medewerkers om duurzame beslissingen maken of het laat zien wat de waarden van een bedrijf zijn. Alle deelnemende organisaties in Groningen doen dat met één simpel gebaar: het licht uit doen.

Wij hopen dat u, net als miljoenen mensen en duizenden organisaties wereldwijd, ook laat zien dat de toekomst van de aarde belangrijk is. 

 

Deel foto's van #EarthHour met ons op Facebook en Twitter