Een duurzame toekomst met de kinderen van SKSG › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Een duurzame toekomst met de kinderen van SKSG

Een duurzame toekomst met de kinderen van SKSG

24 okt 2019

Als je wilt dat het beter gaat met de planeet, moet je beginnen met de generatie kinderen die nu leeft. Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) brengt kinderen daarom op zoveel mogelijk manieren in contact met de natuur en onderneemt als organisatie zelf concrete duurzame stappen. Met het platform Groningen CO2-neutraal willen zij inspireren en geïnspireerd worden. 

Respect voor alles wat leeft en groeit, dat is wat de SKSG bij kinderen wil stimuleren. Dit doen ze door kinderen te betrekken bij onderwerpen op het gebied van natuur en duurzaamheid, en ze te leren rekening te houden met de mensen die na hen op de wereld leven. Zo houden de kinderen van SKSG zich bijvoorbeeld zelf actief bezig met afvalscheiding. Afvalbakken zijn kindvriendelijk en laag bij de grond geplaatst met looproutes van kindervoetstap-afdrukken op de grond naar de prullenbak. Zo leren de kinderen welke soorten afval in welke afvalbakken thuishoren. " SKSG heeft een belangrijke rol in de bewustwording bij kinderen van natuur en duurzaamheid en willen de toekomstige natuur- en duurzaamheidsambassadeurs bij ons op zien groeien. Omdat de basis voor milieubewustzijn al op jonge leeftijd wordt gevormd, willen we hierin voorop lopen.", zegt Enno van der Werff (directeur SKSG).  

Natuurbeleving

Om kinderen bewust te maken van de natuur en ze liefde voor de natuur mee te geven, gaan de kinderen bij SKSG elke dag naar buiten. Vrijwel alle buitenschoolse opvang (BSO) locaties beschikken over een grote tuin en een aantal locaties van SKSG staat zelfs te boek als groenlocatie. Activiteiten bestaan bijvoorbeeld uit groente of fruit proeven uit eigen moestuin, bijen of andere insecten leren kennen, voor dieren zorgen en bloemen zaaien. Ook zorgt buiten spelen voor een brede basis aan motorische vaardigheden. 

 

Kinderen van SKSG op sloot-safari

Besparen, opwekken en rijden

De SKSG heeft als doelstelling een energieneutraal bedrijf te zijn. Dit doen ze door eigen stroom op te wekken, de resterende behoefte groen in te kopen, en zo mogelijk elektrisch te rijden. Zo voldoen alle panden van SKSG, waar mogelijk, aan de duurzame BENG-norm. De SKSG heeft 12 locaties in eigendom waarvan op het grootste deel zonnepanelen liggen. Ook zijn alle nieuwbouwpanden van de organisatie gasvrij en gebruiken zonnepanelen. SKSG verbruikt jaarlijks 242.000 kWh aan elektriciteit, waarvan 37% eigen opwek is. Het doel is alles zelf op te wekken. Ook is de SKSG bezig met een pilot domotica om te bekijken welke duurzame handelingen beter automatisch of juist door medewerkers zelf moeten worden uitgevoerd. Een voorbeeld daarvan zijn lichtsensoren versus zelf het licht aan en uit doen. Tot slot probeert SKSG CO2-neutraal te rijden door middel van elektrische bakfietsen, stints, auto’s, en fietsen. 

Inkoop en afval

Bij de aanschaf van producten kiest de SKSG zoveel mogelijk voor milieuvriendelijke, duurzame kwaliteit en/of gebruikte alternatieven. De SKSG gaat duurzamer en voordeliger inkopen door bijvoorbeeld samen met haar partners groot in te kopen. In haar contracten met externe leveranciers bespreekt SKSG ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). SKSG is bereid extra te betalen voor een duurzamer alternatief. Zo doen ze hun dagelijkse boodschappen bij boodschappenonline en verduurzaamt dit bedrijf haar wagenpark tegen een hogere prijs voor bezorging. Op dit moment is SKSG ook in onderhandeling met de inzamelaars van luiers met de eis dat de luiers ook duurzaam bij de fabriek verwerkt worden. 

Duurzame toekomst

De uitdaging om te verduurzamen liggen op het vlak van isolatie van oude panden, zonnepanelen op gehuurde gebouwen en toekomstig dakonderhoud. Op het gebied van vervoer zijn eigen elektrische busjes een probleem. Deze zijn voor nu nog niet financieel haalbaar dus heeft de SKSG ze shortlease contracten afgesloten die zo schoon mogelijk (Airblue) zijn. Zodra er een betaalbare waterstof of elektrische variant komt, kunnen ze overstappen. 

Voor de toekomst heeft SKSG nog heel wat duurzame plannen: uitbreiding van het aantal zonnepanelen; isoleren inpassen bij onderhoud; domotica uitbreiden naar andere locaties; en een installatie-concept voor duurzaam koelen in de zomer. 

Deelname platform

De SKSG wil inspireren en geïnspireerd worden. Daarom zoekt de SKSG via het platform Groningen CO2-neutraal naar verbinding met andere bedrijven op duurzaamheidsvlak. Op dit moment lopen er samenwerkingsprojecten met de Hanzehogeschool, de Woningbouwvereniging Lefier, de gemeente, het Alfa College, de Noorderpoort, en Bossers & Cnossen. Ook de gedeelde duurzame uitstraling van dit platform speelt een rol voor SKSG.