Een toekomst voor en door de studenten van Noorderpoort › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Een toekomst voor en door de studenten van Noorderpoort

Een toekomst voor en door de studenten van Noorderpoort

11 dec 2019

Vanuit de overheid word verduurzaming binnen het onderwijs nog niet afgedwongen, maar bij regionaal opleidingscentrum (ROC) Noorderpoort zijn ze daar toch al mee bezig. Zij hebben als stip op de horizon om in 2035 geheel circulair te opereren, zowel in de bedrijfsvoering als in het onderwijs. Dat kan breed ingezet worden en dat is ook juist te bedoeling volgens Gaaike Euwema (Bestuursadviseur Noorderpoort), "Elke stap die we zetten moet in de richting zijn van die stip op de horizon, alleen zo kom je er". Met als instelling 'sharing is caring' zijn zij partner van het platform Groningen CO2-neutraal

Noorderpoort

Noorderpoort is een grote MBO instelling in de provincie Groningen met zo'n 13.000 studenten. Op Noorderpoort worden de studenten klaargestoomd voor met name de regionale arbeidsmarkt door ze een vak te leren en door ze zo mogelijk voor te bereiden op een vervolgstap richting HBO. Ook leren de studenten bij Noorderpoort wat het betekent om een goede burger te zijn en een maatschappelijke bijdrage te leveren. 

Duurzaam bouwen

In de projecten en aanbestedingen van Noorderpoort speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol omdat ze -als onderdeel van hun circulaire doelstelling- in 2035 een positieve CO2-footprint willen hebben. En dan is een aanbesteding of een verbouwing/nieuwbouw het logische en goede moment om het verschil te maken. Zo zijn ze momenteel bezig om hun kantoor- en schoolmeubilair circulair aan te besteden. 

 

Op een scherm wordt het energieverbruik van de betreffende locatie weergeven

Duurzaam onderwijs

Noorderpoort is bezig met de eerste stappen om duurzaamheid te borgen in hun onderwijs. Dat is best lastig omdat duurzaamheid nog bijna nergens formele lesstof is waarover geëxamineerd wordt. Op dit moment loopt er een pilot op een van hun schoollocaties en vanuit die ervaring gaan ze bij Noorderpoort volgende stappen zetten. In die pilot organiseren ze een gezamenlijk programma voor het keuzevak Duurzaamheid en maken ze gezamenlijk lesmateriaal dat ingezet gaat worden in de lessen Burgerschap. Daarnaast zijn er gelukkig steeds meer docenten die vanuit zichzelf met dit thema aan de gang willen. Voor die bevlogen docenten bieden ze bij Noorderpoort in het voorjaar van 2020 intern leergangen aan. Zo krijgen deze docenten de kans om de thema's duurzaamheid en betekenisvol ondernemen in hun curricula onder te brengen. Noorderpoort zoekt hierin ook de samenwerking met andere onderwijsinstellingen in de regio.

Deelname platform Groningen CO2-neutraal

Noorderpoort staat middenin de lokale en regionale samenleving en wil daarin een positieve en ontwikkelende rol vervullen. Euwema vertelt hoe het platform Groningen CO2-neutraal hierin een rol speelt: "Duurzaamheid gaat over de toekomst en zorgen voor een goede toekomst voor onze studenten is onze kerntaak. Daarom participeren we graag en van harte in dit soort platforms. Dit platform biedt ons toegang tot kennis en ervaring die wij goed kunnen gebruiken. Omgekeerd delen wij onze kennis en ervaring graag met de regio."