Eerste Versnellingstafel Waterstof: de knelpunten en kansen volgens de Partners

Eerste Versnellingstafel Waterstof: de knelpunten en kansen volgens de Partners

Eerste Versnellingstafel Waterstof: de knelpunten en kansen volgens de Partners

25 okt 2017

Waterstof kan op verschillende manieren worden toegepast. Daarmee biedt het vele organisaties een duurzame oplossing. De belangrijkste oplossingen zijn te vinden in de mobiliteit, maar waterstof kan daarnaast worden ingezet om industriële processen te verduurzamen. Ook scholen en woningbouwverenigingen kunnen waterstof inzetten voor hun panden. Het kan in beperkte mate worden vermengd in het gasnet. Hierdoor kan het gebruik van aardgas worden teruggedrongen.

 

Op vrijdag 13 oktober kwamen verschillende partners van het Platform bij elkaar om kennis, ideeën en plannen op het gebied van waterstof te delen en ontwikkelen. De vragen die werden besproken tijdens deze Versnellingstafel gingen over een mogelijke samenwerking rondom dit thema. Ook werden de knelpunten en kansen benoemd, en werd een grove schets gemaakt van hoe de toepassing van waterstof er in de toekomst uit kan zien. 

Partners verkennen de mogelijkheden van waterstof

Uit het voorstelrondje blijkt dat de partners voornamelijk op zoek zijn naar toepassingen van waterstof in hun organisatie. Nijestee en Patrimonium onderzoeken de rol van waterstof in de verduurzamingsslag die ze willen maken. Dat kan niet alleen bij de huizen, maar ook door bijvoorbeeld het wagenpark te vervangen voor voertuigen op waterstof. Ook het Alfa-college onderzoekt of waterstof interessant is om in te zetten, zowel voor de energievoorziening als voor lesmateriaal.

 

Holthausen, een gasbedrijf van origine, verlegt zijn focus naar duurzame gassen, waaronder waterstof. Ze zetten onder andere in op de ontwikkeling van meer waterstoftankstations en het ombouwen van brandstofmotoren naar volledig of hybride waterstof oplossingen. 

 

Ook de plannen van Gasunie om waterstof te introduceren op de markt zijn al concreet en verder ontwikkeld. Namens het bedrijf presenteerde Jan Veijer de ontwikkelingen. 

 

Gasunie gaat markt voor waterstof creëren

Gasunie heeft meer dan 15.000 km aan gasleidingen. Daar wordt vooral fossiel gas door vervoerd. Maar de consumptie van fossiel gas wordt minder en de vraag naar duurzaam gas groter. Daarom kijkt Gasunie of zij een markt kunnen creëren voor waterstof. 

 

Inmiddels is de eerste waterstofpijpleiding in werking gebracht. In de toekomst worden wellicht meer leidingen geschikt gemaakt voor waterstof. De waterstof zal eerst worden toegepast in de industrie en mobiliteit.

 

Waar liggen de kansen op het gebied van waterstof?

Naar aanleiding van deze presentatie ontstond er een geanimeerd gesprek. Er werden knelpunten en kansen benoemd die ervoor kunnen zorgen dat de introductie van waterstof succesvol wordt. Voor sommige is de prijs van waterstof zo’n knelpunt. De prijs van waterstof voor voertuigen is nu hoger dan de prijs voor voertuigen met een verbrandingsmotor. Ook is de levertijd van veel onderdelen kostbaar en tijdrovend.

 

Kansen zijn er zeker ook. Waterstof wordt interessant als je het niet alleen op postzegelniveau grootte voor elkaar kan krijgen, maar op een groter schaalniveau. Noord-Nederland zit in een soort van voortrekkersrol, het grotere plaatje moeten we in het achterhoofd houden. De partners kunnen hierin een centrale rol spelen. 

 

Een samenwerking tussen een aantal partijen in Groningen is al tot stand gekomen. Verschillende woningbouwverenigingen werken aan de Green deal ‘Aardgasloze wijken’. Ook Patrimonium is hierbij betrokken. Ludo Kobes vertelt dat ze in de Green deal kijken wat er veranderd moet worden aan de huizen om over te stappen op duurzame bronnen. De vraag is nu of waterstof een reële, duurzame bron is. 

 

Ook gelooft de groep dat de overheid een centrale rol kan spelen in het stimuleren van waterstof. De overheid kan voordelen geven voor goed gedrag door bijvoorbeeld vrij parkeren in de binnenstad mogelijk te maken voor auto’s op waterstof. Daarnaast geven ze het goede voorbeeld met treinen en bussen op waterstof. 

Vervolg Versnellingstafel

Uit het gesprek blijkt dat er nog veel vragen zijn en dat er behoefte is om door te praten over de mogelijkheden van waterstof. De concrete onderwerpen waarmee de partners gezamenlijk aan de slag kunnen zijn: 

 

  • Waterstof en mobiliteit
  • Gebied aanwijzen waar een ‘Pilot Waterstof’ kan plaatsvinden

 

Een volgende versnellingstafel Waterstof wordt gepland. Vooral early adapters op het gebied van mobiliteit zijn uitgenodigd om hierbij aan te schuiven. 

 

Houd de website in de gaten voor de nieuwe datum.