EnergieOpwek.nl genomineerd voor de Offshore Energy Award 2018

EnergieOpwek.nl genomineerd voor de Offshore Energy Award 2018

EnergieOpwek.nl genomineerd voor de Offshore Energy Award 2018

17 sep 2018

EnergieOpwek.nl, een initiatief van EnTranCe, Gasunie, Tennet en Netbeheer Nederland, is genomineerd voor de Offshore Energy Award 2018. Dit is een prijs die wordt toegekend aan een bedrijf, organisatie of projectteam die een buitengewone prestatie neerzet in de bewustwording van het publiek bij de transitie naar een duurzame offshore-energie-industrie. Naast Energieopwek.nl zijn Nexstep (NOGEPA) en Buccaneer Delft genomineerd.

EnergieOpwek.nl

EnergieOpwek geeft realtime inzicht in de productie van álle als duurzaam geregistreerde energiebronnen in Nederland. Per bron is te zien wat de bijdrage is en hoe die zich verhoudt tot het totaal van de duurzame opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat in de verduurzaming. Daarnaast zal dit soort realtime informatie in de toekomst steeds belangrijker worden voor het efficiënt functioneren van de energievoorziening.

 

Gasunie-dochter en startup NetAnders werkten samen met EnTranCe aan de realisatie van de web-app. Sander Huizinga, Business Developer bij NetAnders: “EnergieOpwek.nl is een flinke stap vooruit bij het inzichtelijk maken van informatie over duurzame energie. EnergieOpwek.nl laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt geproduceerd. Energie wordt door heel Nederland duurzamer en daarmee steeds vaker lokaal opgewekt met bijv. zonnepanelen en hybride warmtepompen. Daarom is het nodig om nieuwe manieren te vinden om gegevens over energieproductie op een inzichtelijke manier beschikbaar en toegankelijk te maken. Transparante productiedata op nationale en regionale niveaus zijn nodig om een gespreid duurzaam energiesysteem toch als een slim, geïntegreerd geheel te laten werken. Met dit soort informatie kan je ervoor zorgen dat alle duurzame energie optimaal wordt benut. Hoe groter het aandeel van duurzame energie in onze nationale energievoorziening is, hoe belangrijker dat wordt.”

 

Energieopwek.nl is vernieuwd en uitgebreid

Zo ziet energieopwek.nl eruit

De andere genomineerden

Nexstep is het gezamenlijke initiatief van EBN en de Nederlandse olie- en gasindustrie, vertegenwoordigd door NOGEPA. Het is hun ambitie om de toepassing van hergebruik en samenwerking in ontmanteling van de olie- en gasinfrastructuur in Nederland te stimuleren. Zij delen kennis en ervaring, stimuleren innovatie en bevorderen effectieve en efficiënte regelgeving, allemaal met de duidelijke ambitie om bij te dragen aan de energietransitie.

Buccaneer Delft zet zich in voor een duurzame offshore-energie-industrie door deze te mobiliseren, samenwerkingsverbanden te faciliteren en de groei in opschaling te versnellen. Daarnaast maken zij gebruik van verrassende technologische innovaties die de industrie transfomeren.

Uitreiking

De uitreiking van de Offshore Energy Awards vindt plaats op 22 oktober. Dit is tijdens de Offshore Energy Opening Gala Dinner & Awards Show, de dag voorafgaand aan de opening van de beursvloer van Offshore Energy Exhibition & Conference. The Offshore Energy 2017 editie telde 12 145 aanwezigen bestaande uit 90 nationaliteiten.

 

Offshore Energy 2018 is een jaarlijkse internationale beurs en conferentie in Amsterdam gericht op de gehele offshore energie markt (olie, gas, offshore wind en marine energie). Dit event wordt georganiseerd door Navingo BV, een internationaal mediabedrijf dat zich richt op de maritieme en offshore energie sector. Navingo manifesteert zich met nadruk in de sectoren zeescheepvaart, scheepsbouw, scheepsreparatie,  dredging en waterbouw, offshore, energie, olie en gas, jachtbouw en watersport, maritieme dienstverlening, toeleveranciers, binnenvaart en havens. 

Niet alleen op land maar ook offshore is er aandacht voor de energietransitie

Betrokken partners: Gasunie, Hanzehogeschool Groningen (EnTranCe)