Met HESI wordt EnTranCe proeftuin voor onderzoek naar energietransitie

Met HESI wordt EnTranCe proeftuin voor onderzoek naar energietransitie

Met HESI wordt EnTranCe proeftuin voor onderzoek naar energietransitie

15 feb 2017

Op het EnTranCe-terrein opende op 31 januari de HESI-faciliteit. De Hybride Energie Systeem Integratie (HESI)- faciliteit is een testomgeving voor bedrijven om energie-innovaties op grote schaal en in een gecontroleerde, realistische omgeving te testen. HESI zal gebruikt worden door TNO. De organisatie zal er samen met partners en klanten 'de uitdaging aangaan om de verduurzaming van het energiesysteem op een betaalbare manier te laten plaatsvinden zonder concessies te doen aan de betrouwbaarheid van het huidige energiesysteem en de levering van energie'.

Op deze manier wil TNO hybride (elektriciteit, warmte en gas) energiesystemen ontwikkelen. Dat kan TNO echter niet alleen en daarom is de HESI-faciliteit op EnTranCe-terrein de ideale locatie: sinds de opening in 2015 is EnTranCe hard op weg om hét kennisnetwerk op het gebied van de energietransitie te worden. 

EnTranCe - 'hotspot' voor innovaties die de energietransitie versnellen

Als u rondloopt op het EnTranCe-terrein van de Hanze Hogeschool ziet u mensen van verschillende pluimage. Studenten, researchers en professionals uit het bedrijfsleven werken in faciliteiten op het Zernike Science Complex met uiteenlopende technieken en netwerken. Ze hebben echter één eigenschap gemeen: iedereen heeft een goed idee om de energietransitie te versnellen. EnTranCe biedt hen toegang tot alle energiebronnen, expertise en technische support om deze ideëen snel te ontwikkelen.

Daarnaast heeft het centrum een uitgebreid netwerk van professionals. EnTranCe is verbonden aan bestaande en toekomstige sectoren, zoals advocaten, economen, marketing experts, MBA's en gedragswetenschappers. Dit maakt dat business-modellenvrijwel direct geïmplementeerd kunnen worden in de geschikte sector. Deze diversiteit aan mensen en kennis maakt EnTranCe, zoals de organisatie zelf zegt, een 'hotspot' is voor de energietransitie.

Wat gaat TNO onderzoeken in de HESI-faciliteit?

FluxEnergie zette de belangrijkste doelen van TNO op een rij: 

Uit dit bericht van TNO
‘(…) In de faciliteit richten wij ons op systeemintegratievraagstukken die een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie. De transitie van het elektriciteits-, warmte- en gassysteem worden hier in relatie tot elkaar onderzocht. Systeemintegratieprojecten bestaan vaak uit meerdere partijen die gezamenlijk werken. (…)’

Uit een ander bericht van TNO
‘(…) TNO zal ook verbinding zoeken met andere internationale laboratoria zoals bijvoorbeeld het grootse lab voor systeemintegratie in de VS: NREL ESI Faciliteit en met Europese labs. Als partner zal TNO in dergelijke projecten met de HESI facility alle faciliteiten bieden die nodig zijn voor dergelijk onderzoek. TNO voorspelt een verdubbeling van haar inzet in deze aspecten in de komende jaren. (…)’

De voordelen voor Groningen

Daarnaast gaat HESI samenwerken met verschillende buitenlandse laboratoria. Tijdens de opening, verzorgd door Commissaris van de Koning in Groningen René Paas, werden de samenwerkingsovereenkomsten getekend met de National Renewable Energy Laboratory van het Amerikaanse ministerie van Energie en het Belgische EnergyVille. HESI werkt in de Verenigde Staten ook al samen met Pacific Northwest National Laboratory.

Netbeheerders én partners van het platform Groningen Energieneutraal 2035 GasUnie en GasTerra zijn ook aan HESI verbonden. Zo vergroot deze testfaciliteit de reikwijdte voor Nederlandse ondernemingen met fundamentele en praktische kennis uit binnen- en buitenland.