Derde Versnellingstafel Hybride Warmtepompen - 4 perspectieven op financieringsconstructies › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Derde Versnellingstafel Hybride Warmtepompen - 4 perspectieven op financieringsconstructies

Derde Versnellingstafel Hybride Warmtepompen - 4 perspectieven op financieringsconstructies

27 jun 2017

Op woensdag 7 juni vond de derde Versnellingstafel Hybride Warmtepompen plaats met dit keer ‘Financieringsconstructies’ als thema. Financiering vormt, bij woningcorporaties en de particuliere sector, nog vaak een knelpunt voor installatie van hybride warmtepompen. Dit bleek de vorige bijeenkomsten over het onderwerp hybride warmtepompen.

 

Tijdens de derde versnellingstafel werd daarom dieper ingegaan op de financiering van hybride warmtepompen. In het inhoudelijke deel werden mogelijke oplossingsrichtingen verkend. Daarna konden deelnemers de demo-opstelling van verschillende warmtepompen bekijken bij gastheer Huisman Warmtetechniek

 

Financieringsconstructies vanuit 4 verschillende perspectieven

De Versnellingstafel bestond uit vier tijdsvakken van 20 minuten. Hierin gaf telkens één partij haar visie op financieringsconstructies. Na elke presentatie ruimte was voor discussie met de zaal, waar onder andere woningcorporaties, Gasterra, Gasunie, Groningen Woont Slim!, Provincie en Gemeente vertegenwoordigd waren. Zo werd het vraagstuk ‘hoe kunnen we een passend financieringsmodel ontwerpen?’ vanuit verschillende invalshoeken benaderd. 

 

Consumenten zijn nog te weinig bekend met het product Hybride Warmtepompen volgens Huisman Warmtetechniek

Theo Mensen van Huisman Warmtetechniek beet het spits af met een oproep aan alle aanwezigen: laten we elkáár versterken waar dit mogelijk is. Vanuit de jarenlange ervaring met de installatie van onder meer warmtepompen weet Huisman dat er naast voordelen, ook verbeterpunten zijn voor hybride warmtepompen. Een sterk punt aan een hybride warmtepomp is de techniek waarvan de pomp gebruik maakt – zowel gas als elektra. Daarnaast is de apparatuur zelf compact. Met een kleine pomp kan een woning al snel 1,2 KWH opwekken. Hierdoor ziet Mensen de hybride warmtepomp als de opvolger van de CV-ketel die bijdraagt aan de noodzakelijke energietransitie

Model-opstelling van hybride warmtepompen. Deze is te bekijken bij Huisman Warmtetechniek.

 

Ook zijn er verbeterpunten aan de hybride warmtepompen. Theo ziet bijvoorbeeld dat er nog veel onduidelijkheid is bij de consument over het product zelf. Vragen als ‘waarom is het een buiteninstallatie?’ en ‘wat is de reden dat de installatie zo groot is?’ horen Theo en zijn collega’s regelmatig. Theo deed daarom de oproep aan de aanwezigen om samen voor meer bekendheid te zorgen bij de consument, zodat geïnteresseerden ook daadwerkelijk overgaan tot de aanschaf van het product.

Hoe kunnen consumenten een hybride warmtepomp financieren?

Paul Friedel van BDH, adviesbureau voor verduurzaming van de woningbouw, slimme netten en warmtepompen, beaamde dat de consument nog onvoldoende bekend is met de hybride warmtepomp. Wellicht dat de investering voor de consument te groot is; een hybride warmtepomp is vele malen duurder dan een CV-ketel. Maar, aan de andere kant, “levert het jaarlijks lagere energielasten, CO2-bespring en een beter energielabel”.

 

In Friedel’s presentatie werd duidelijk dat de prioriteit nu zou moeten liggen bij het stimuleren van de aanschaf van de hybride warmtepompen. De reden, zo zegt Friedel, is dat het over een aantal jaren noodzakelijk of zelfs verplicht is om deze energiezuinige oplossing in woningen te installeren. Immers, de klimaatdoelstellingen vanuit het kabinet zijn duidelijk en gericht op een energieneutrale toekomst. Friedel is daarom van mening dat het beter is om nu met de uitrol van hybride warmtepompen te beginnen, zowel in de coöperatieve als particuliere woningbouw.

Energiezuinige oplossingen, zoals de hybride warmtepompen, zullen in de toekomst door de overheid verplicht worden. Begin daarom nu alvast met investeren.

Paul Friedel, BDH Advies

Financiering is een belangrijk punt voor hybride warmtepompen maar, zo eindigde Friedel zijn presentatie, “kijk niet alleen naar het rendement in euro’s. Kijk ook naar het rendement voor de maatschappij”. 

De aantrekkingskracht van hybride warmtepompen – onderzoeksresultaten YAG

Aansluitend vertelden Sanne Schouteten en Rob Jagt van Young Advisory Group (YAG), een onderzoeksbureau van RUG- studenten, over hun onderzoek naar aantrekkelijkheidsonderzoek hybride warmtepompen. YAG keek hierbij naar hybride warmtepompen vanuit het klantperspectief. Er zijn verschillende factoren die de keuze voor alternatieve warmtevoorziening beïnvloeden. Eén van de belangrijkste factoren is dat de consument behoefte heeft aan persoonlijk en onafhankelijk advies over duurzaam huishouden. Zij krijgen liever een onafhankelijk advies over wat voor hen, als particuliere huiseigenaren, de voordelen zijn van een hybride warmtepomp. 

 

© Presentatie YAG – Aantrekkelijkheidsonderzoek Hybride Warmtepomp 7 juni 2017 

 

Ook het prijsaspect waaraan Friedel al refereerde, is een obstakel voor de meeste consumenten. Zij willen best bijdragen aan duurzaamheid, maar meer dan €5.000 is daarvoor te veel. Een veelgehoord antwoord is “Wanneer de kosten niet te hoog zijn, zouden we de aanschaf van een pomp overwegen”. Het advies van YAG is dan ook om consumenten een leaseconstructie aan te bieden waarbij zij per jaar rond de €30 betalen voor een hybride warmtepomp, gedurende 15 jaar. 

Leasecontracten als financieringsconstructie

Zo’n leaseconstructie is ontworpen door Bosch. De installateur, die in Groningen vooral werkt onder de naam Nefit, heeft een tool ontworpen waarmee consumenten erachter komen of een hybride warmtepomp bij de consument past, en of zij dus over kunnen gaan tot een leasemodel. 

 

 

© Presentatie Nefit – Financieringsmogelijkheden Lease/Huur 7 juni 2017 

 

Het voordeel van de leaseconstructie is dat Bosch altijd eigenaar blijft van de hybride warmtepomp. Naast de leaseconstructie voor consumenten heeft Bosch ook een constructie ontwikkeld voor installateurs. Bosch koppelt installateurs aan consumenten die een warmtepomp willen aanschaffen. 

Pilotproject Groningen Woont SLIM! bevestigt resultaten YAG

Groningen Woont SLIM! is een pilot met hybride warmtepompen gestart in een aantal huizen. Tot nu toe reageren bewoners enthousiast op de financiële besparing, maar haken af vanwege de financiering/investering die zij moeten doen. Dit bevestigt de resultaten van YAG. Wellicht dat bewoners enthousiaster zijn over leasecontracten. Maar, zo verwacht ook Groningen Woont Slim!, de communicatie over de voordelen van hybride warmtepomp is een vereiste voordat de hybride warmtepomp geïntroduceerd kan worden bij de Stadjers.

Mijn ervaring met de warmtepomp!

Mijn ervaring met de warmtepomp!

Conclusie: communicatie is cruciaal

Voordat over de financiering van hybride warmtepompen kan worden overgegaan, is de communicatie naar de consument van essentieel belang. In alle vier de presentaties kwam naar voren dat de kosten voor de hybride warmtepompen voor de consument nu nog te hoog zijn. Volgens enkele deelnemers is dit inherent aan het proces waarin nieuwe ideeën worden gepresenteerd. “We moeten afwachten totdat het, net als met zonnepanelen, gemeengoed wordt en steeds meer mensen de investering willen doen”. Anderen denken dat zo’n moment eerder kan komen door middel van overheidssteun. Subsidies en collectieve ondersteuning zal de koop doen versnellen, mits hier duidelijke informatie over is.

 

De vraagstukken zijn aan het einde van de Versnellingstafel duidelijk geformuleerd. “Er kan”, zo concludeerde discussieleider Jelmer Pijlman van E&E Advies de ochtend, “gewerkt worden aan een collectieve aanpak in de stad Groningen”.

 

Enkele deelnemers gaan contact zoeken om er verder aan te werken. Daarmee heeft de derde Warmtepompen Versnellingstafel zijn doel voor een groot deel bereikt: er zijn verbindingen gelegd waardoor er sneller acties ontstaan en hybride warmtepompen geïntroduceerd kunnen worden in de particuliere woningbouw.

 

Een vervolg komt er zeker. Wilt u ook eens aanwezig zijn? Meld u dan aan door onderstaan forumlier in te vullen. 

 

Foto’s: © Huisman Warmtetechniek