Gasunie-dochters EnergyStock en New Energy presenteren HyStock: power-to-gas installatie voor betrouwbare energieopslag › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Gasunie-dochters EnergyStock en New Energy presenteren HyStock: power-to-gas installatie voor betrouwbare energieopslag

Gasunie-dochters EnergyStock en New Energy presenteren HyStock: power-to-gas installatie voor betrouwbare energieopslag

14 apr 2017

Groene waterstof kan als duurzame electriciteit worden opgeslagen en bewaard

Zonnepanelen genereren duurzame energie, maar niet alle elektriciteit kan meteen worden gebruikt. Om deze energie niet verloren te laten gaan, zal deze elektriciteit opgeslagen moeten worden voor later gebruik. Alleen: "er is nog geen betaalbare accu uitgevonden die dit op grote schaal betrouwbaar kan" vertelt Henk Abbing, directeur EnergyStock. Met waterstof kan dat wel. Omdat duurzame energie in de vorm van waterstof wel bewaard kan worden, is zijn organisatie samen met New Energy het pilotproject HyStock gestart. Met de power-to-gas installatie wordt duurzame elektriciteit, opgewekt door 5.000 zonnepanelen, omgezet in waterstof, een noodzakelijke stap om de klimaatdoelen van 2035 en 2050 te behalen. 

Inversteren in de toekomstige waterstofeconomie

Groene waterstof wordt in de toekomst een belangrijke schone brandstof in een duurzame energievoorziening. Waterstof kan worden ingezet voor onder meer mobiliteit/vervoer, industrie en elektriciteitslevering. EnergyStock en Gasunie New Energy willen met het plan ertoe bijdragen dat de markt voor groene waterstof verder tot ontwikkeling komt. 

 

Henk Abbing ziet dat Nederland achter loopt op het gebied van power-to-gas initiatieven op bijvoorbeeld Duitsland waar ze verder zijn met wind en zon. "Ook in Nederland begint het aandeel hernieuwbare energie toe te nemen. We willen ervaring opdoen over het potentieel en de technologische uitdagingen en de mogelijkheden voor het opschalen in de toekomst."

 

De power-to-gas installatie zal geïnstalleerd worden op het terrein van Aardgasbuffer Zuidwending waar EnergyStock eigenaar van is. EnergyStock heeft opslagruimte, is aangesloten op het hoogspanningelektriciteitsnet en hoofdgastransportnet, heeft kennis van opslag en wil een goede bijdrage te leveren aan de energietransitie. 

 

Op dit terrein worden de zonnepanelen geplaatst op de aarden wallen rondom de installatie. Ook worden de parkeerplaatsen van de installatie voorzien van een zonnedak. Eén megawatt van het opgewekte vermogen wordt omgezet in waterstof. Daarvoor worden drie containers binnen de hekken van de installatie geplaatst: één bevat de elektrolyse-unit, de tweede de benodigde elektronica en de derde een compressor die vervolgens de opslagcilinders vult met waterstof. De opslagcilinders zijn mobiel en kunnen vervoerd worden naar afnemers in de mobiliteit en industrie.

 

De definitieve besluitvorming over de power-to-gas installatie valt deze zomer.

 

Kijk voor meer informatie op https://www.agbzw.nl/waterstofproject.