Gasunie en gemeente Groningen helpen inwoners met duurzaam wonen › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Gasunie en gemeente Groningen helpen inwoners met duurzaam wonen

Gasunie en gemeente Groningen helpen inwoners met duurzaam wonen

5 apr 2017

Twee partners van het platform gaan samenwerken met Stadjers

GRONINGEN – De gemeente Groningen en Gasunie gaan via energieloket Groningen Woont SLIM energiebesparende maatregelen aanbieden aan huizenbezitters. De beide partijen hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Speerpunt in deze samenwerking is een stimuleringskorting voor de aanschaf van warmtepompen. Deze warmtetechnologie is voor veel woningen geschikt en bespaart energie, zonder dat hiervoor grote aanpassingen aan de woning nodig zijn

Drempel wegnemen

“Het is goed dat we nu een drempel wegnemen bij de aanschaf van hybride warmtepompen”, meent wethouder Mattias Gijsbertsen. “Hiermee wordt het aantrekkelijker voor de inwoners van onze stad om ook op deze manier te investeren in duurzame energie. Mooi om te zien hoe we hier als stad, bedrijfsleven en inwoners de handen ineen kunnen slaan om ons doel te bereiken.”

Op termijn moeten warmtepompen een derde van de warmtebehoefte van de stad op een duurzame manier oplossen.

Het energieloket Groningen Woont SLIM is een initiatief van de gemeente om inwoners van de stad te stimuleren en helpen bij energiebesparing.

Groningse aanpak

Ook Gasunie maakt zich sterk voor CO2-besparing en wil actief het gebruik van nieuwe warmtetechnieken helpen stimuleren. “De verduurzaming van onze woningen is een enorme opgave”, weet CEO Han Fennema van Gasunie.

CO2-neutraal en op zo’n manier dat de energierekening betaalbaar blijft. Daar moeten wij gezamenlijk de schouders onder zetten. Met Groningen woont SLIM hebben wij nu gezamenlijk een innovatieve Groningse aanpak ontwikkeld, die niet alleen voor de stad Groningen, maar ook regionaal en landelijk van grote betekenis kan worden bij de moeilijk te verduurzamen particuliere woningen van de gebouwde omgeving.”

Stimuleringskorting

Voor de eerste duizend klanten die via Groningen Woont SLIM een warmtepomp kopen, heeft Gasunie een stimuleringskorting in de vorm van een service- en onderhoudspakket. Ook is het mogelijk om het energieverbruik te kunnen meten.

VNG-bijdrage

VNG heeft 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van innovatieve product-markt combinaties voor energiebesparing van koopwoningen. Dit warmtepomp-programma van de gemeente Groningen en Gasunie is één van de innovatieve aanpakken die gehonoreerd zijn en ontvangt een bijdrage van ruim 220.000 euro.

 

Bron: Groninger Gezinsbode