Gemeente Groningen wil Zero Emission Stadslogistiek in 2025

Gemeente Groningen wil Zero Emission Stadslogistiek in 2025

Gemeente Groningen wil Zero Emission Stadslogistiek in 2025

11 apr 2019

Wie naar de woningmarkt kijkt en de verkeersdrukte meemaakt merkt dat de gemeente Groningen groeit. Dit is niet alleen in Groningen het geval, maar in heel Nederland. Grote gemeenten groeien waar kleine gemeenten krimpen. Die trend lijkt zich de komende tientallen jaren voort te zetten. Een groeiende stad betekent ook een groeiende stadslogistiek die bij ongewijzigd beleid ten koste gaat van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van stedelijke logistiek die gericht is op meer doen, met minder bewegingen en met minder emissies. Naar aanleiding van de vorige versnellingstafel 'emissieloze logistiek' kwamen tien van onze partners weer bij elkaar om samen met een aantal partijen te bespreken hoe Groningen in zes jaar tijd een emissieloze stadslogistiek gaat krijgen. 

Dit streven maakt onderdeel uit van het landelijke programma Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Steden die meedoen aan dit programma willen dat in 2025 de stadskernen emissievrij worden beleverd. Daarmee lopen partijen vooruit op de Europese wetgeving die stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in mogen. Doel is de emissie van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast willen partijen ook het geluid beperken. Tijdens deze versnellingstafel richtten de partners zich op de facilitaire logistiek. 

Ruimte voor voetgangers en fietsers 20% groter

De gemeente Groningen presenteert haar programma 'Binnenstad 050 - ruimte voor jou'. Dit programma bestaat uit tientallen projecten met als doel een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad. Vooral de voetganger krijg daarbij meer ruimte dan nu. Naar verwachting zullen alle lopende projecten binnen nu en vijf jaar afgerond zijn. Op de website ruimtevoorjou.groningen.nl zijn deze projecten in kaart gebracht. 

SimplyMile

Na succes in andere Nederlandse steden gaat SimplyMile ook in Groningen van start. SimplyMile is een bewezen formule voor duurzame stadsdistributie. Het belangrijkste onderdeel van deze formule is de zogenoemde 'hub': Een logistiek centrum waar goederen worden ontvangen, eventueel opgeslagen en gebundeld voor levering in de stad. Alle producten worden in bulk aangeleverd bij deze hub, waardoor de leveranciers het aantal ritten drastisch kunnen reduceren. Vanuit de hub worden de producten één of enkele malen per week in één zending samengevoegd en elektrisch afgeleverd. Extra kosten voor de afnemer en leverancier zijn er niet want SimplyMile verdient aan efficiëntieverbetering: leveranciers hoeven zelf minder te rijden, en betalen daarvoor een fee. 

In Groningen is de hub ondergebracht bij verhuisbedrijf Jan de Jong. Leveranciers leveren een volle vracht en PostNL verzorgt de last mile distributie. Om te kunnen openen op 1 juni 2019 heeft SimplyMile echter extra afnemers nodig. Zij gaan daarom proberen om monteurs te beleveren, zodat je binnen een kwartier materialen op locatie kunt krijgen. Ook zijn ze bezig met een concept waarbij de monteur met de fiets of OV komt, terwijl materialen vanuit een hub in de gemeente worden bezorgd.

In reactie op een vraag van de gemeente laat SimplyMile weten dat ook lokale MKB'ers SimplyMile in kunnen zetten voor hun distributie. 

 

Wendy Roelof en Jan de Jong van 'verhuisbedrijf Jan de Jong' ondertekenen de overeenkomst met SimplyMiles

Betrokken partijen: Koopman, Greving Transport, SimplyMile, Jan de Jong Topmovers, DHL, Energy Expo, Bij Jansen

Betrokken partnersHanzehogeschool, RuG, Alfa College, Gasterra, OV bureau, de Huismeesters, Gasunie, SKSG, Patrimonium, gemeente Groningen