Gemeente gunt Connexxion aanbesteding publiek vervoer

Gemeente gunt Connexxion aanbesteding publiek vervoer

Gemeente gunt Connexxion aanbesteding publiek vervoer

18 okt 2017

Vanaf 2023 rijden alle taxi’s en bussen die de gemeente Groningen inzet voor het publiek vervoer elektrisch. Met die belofte won vervoersbedrijf Connexxion de aanbesteding publiek vervoer voor het perceel Groningen. 

 

De gemeente had in het aanbestedingsproces veel aandacht voor het thema duurzaamheid. Was eerder de eis alleen dat de bezettingsgraad van de voertuigen verhoogd moest worden, nu waren in het bestek strenge eisen opgenomen over de duurzaamheid van het materieel en de brandstof. Voor perceel Groningen is veel waarde gehecht aan het terugdringen van lokale uitstoot van schadelijke stoffen. 

 

Met het ambitieuze plan om alle voertuigen te vervangen voor zero emission-voertuigen overtuigde Connexxion de gemeente dat ze hiermee dichterbij het behalen van haar doelstellingen is.

Aandacht voor Duurzaamheid in het publiek vervoer

De gemeentelijke focus op duurzaam vervoer ontstond na een analyse van energieverbuikers in de Stad. Uit de energiemonitor bleek dat de sectoren verkeer en vervoer samen  verantwoordelijk zijn voor bijna 20% van het energieverbruik en 27% van de CO2-uitstoot. Die uitstoot zal verminderd worden als de 90 voertuigen van het publiek vervoer (het leerlingenvervoer, collectief Wmo-vervoer en werknemersvervoer naar de sociale werkvoorziening) in 2023 elektrisch rijden. 

Ervaren partner in terugdringen uitlaatgassen en fijnstof

Connexxion heeft de nodige ervaring met grootschalige inzet van zero emissie-voertuigen in het publiek vervoer. Het bedrijf zet 20 elektrische Kia Soul EV auto’s in voor leerlingenvervoer in Utrecht en volledig elektrische taxi’s voor het Wmo-vervoer in Amsterdam. Met die ervaring ontwikkelde Connexxion de “zero emissie-toolbox”, en weet het welke stappen er nu genomen moeten worden om daadwerkelijk de 90 elektrische auto’s in te kunnen zetten in 2023.

 

 

De stappen die nu in Groningen gezet worden zijn:

 

1. Grondige controle- en onderhoudsbeurt bestaande voertuigen. Nog niet alle voertuigen zijn elektrisch als de overeenkomst in 2018 ingaat. Daarom worden de bestaande voertuigen die nu op groen gas rijden grondig nagekeken. Alle vloeistoffen worden vervangen en de elektronica wordt getest.

 

2. Laad- en tank infrastructuur stroom en groengas inrichten. Het opladen van de elektrische auto’s duurt langer dan het ‘ouderwetse’ tanken. Om de tijd zo kort mogelijk te laten zijn, worden bij stallingslocaties snelladers geïnstalleerd waardoor een voertuig na een uur weer volledig inzetbaar is. De snelladers komen naast de normale laadvoorzieningen te staan.

 

3. Verduurzaming rolstoel taxi’s en bussen. Omdat er op dit moment geen geschikte elektrische rolstoelvoertuigen of achtpersoonsvoertuigen beschikbaar zijn, blijft Connexxion 100% van het rolstoelvervoer uitvoeren met groengasvoertuigen. Totdat deze wel beschikbaar zijn, wordt het bio-gas gewonnen uit onder andere vergisting van huisafval.

Gefaseerde invoering van zero emissie-voertuigen

De elektrische voertuigen worden in fases geïntroduceerd. Vanaf de start van de aanbesteding in 2018 rijdt Connexxion met 90 voertuigen, waarvan 25 volledig elektrisch (op accu’s) en 65 op groengas (Bio-CNG). Uiterlijk 1 januari 2020 worden de groengas voertuigen vervangen door volledig elektrische varianten. 

 

Het ambitieuze plan van Connexxion werd met enthousiasme ontvangen bij de gemeente. “Connexxion was een van de partijen met de meeste ambitie op het gebied van duurzame mobiliteit. Met deze aanbesteding lopen ze vooruit op een emissieloze binnenstad 2025 en geven daarmee het goede voorbeeld” vertelt Chris Munneke, beleidsmaker duurzame mobiliteit.