Hanze en Bossers & Cnossen gaan doeltreffend communiceren over groene maatregelen › Monitor Klimaatbeleid Groningen

Hanze en Bossers & Cnossen gaan doeltreffend communiceren over groene maatregelen

Hanze en Bossers & Cnossen gaan doeltreffend communiceren over groene maatregelen

1 dec 2017

Waarschijnlijk weet u wel welke duurzame maatregelen uw organisatie de afgelopen jaren invoerde. Wellicht is een aantal dieselauto’s vervangen door elektrische auto’s of zijn zonnepanelen geplaatst op het dak. Ondanks dat Groninger organisaties steeds vaker duurzame maatregelen nemen, is het effect ervan voor de medewerkers, bezoekers en andere doelgroepen onduidelijk. Wat zijn voor hen de voordelen en mogelijkheden van zulke maatregelen? Wat betekent het in hun dagelijks leven? 

 

Het gebrek aan kennis ontstaat voor een belangrijk deel doordat de communicatie óver duurzaamheid en energiebesparing niet altijd wordt begrepen. 

Leren bewustwording te creëren

Bossers & Cnossen wil daar verandering in brengen. Daarom gaf Maryciel Bakker namens het ICT-bedrijf een workshop tijdens het Gro Green Groningen-symposium op 6 november 2017. Met de workshop wilde Maryciel organisaties en bedrijven laten zien dat er naast het investeren in duurzame maatregelen nog een andere, cruciale vervolgstap is: “Laat jouw medewerkers en bezoekers weten wat groene maatregelen voor impact hebben om hun directe omgeving. Zo creëer je bewustwording en stimuleer je hen ook zelf duurzaam te denken en doen".

 

 

Bossers & Cnossen ontwikkelde een Narrowcasting systeem waarmee dat bereikt kan worden. Het systeem verzamelt de data over energiebesparing. Deze data wordt vervolgens weergegeven op een elektronisch dashboard, maar dan wel op een manier die de medewerkers en bezoekers van de organisatie aanspreekt. 

Vertaal opbrengst in concrete voorbeelden

“Reizen jouw medewerkers regelmatig in een elektrische auto naar bijvoorbeeld Amsterdam? Dan kan het dashboard laten zien dat de energie hiervoor is opgewekt door de zonnepanelen op het dak”. Haar collega die verantwoordelijk is voor de UX (user experience) en UI (user interface) design, kijkt bij elk bedrijf opnieuw naar een optimale manier van presenteren. “We weten hoe belangrijk het is om een boodschap op de juiste wijze over te brengen, helemaal als het gaat over energiebesparing. Daarom zijn we daar constant over aan het nadenken”. Omdat het effect van de maatregelen concreet gepresenteerd kan worden, is het dashboard volgens Maryciel doeltreffend. 

Duurzame maatregelen hebben een optimaal effect als het ook bewustwording creëert bij medewerkers

Maryciel Bakker, Bossers & Cnossen

Om bij te dragen aan de bewustwording, wil Bossers & Cnossen dat de bedrijven ook echt aan de slag gaan met deze informatie. In het tweede deel van de workshop kregen  de deelnemers de opdracht een dashboard te ontwikkelen welke de bewustwording bij hun doelgroep zou verhogen. Hoe? Daar waren de deelnemers vrij in. Het beste idee werd beloond met een mooie prijs: het dashboard ontwikkelen met Bossers & Cnossen, een door LG mede-gesponsord scherm en een jaar lang gebruik maken van het Narrowcasting systeem. 

 

 

 

Het dashboard dat het best voldeed aan de criteria was van Martin Eerhard en Britt Pama. Volgens de jury – het webapplicaties-team van Bossers & Cnossen - vond niet alleen de aansluiting bij de doelgroep heel goed gedaan, maar ook de creativiteit in de weergave. Die was “simpel, maar ontzettend doeltreffend” volgens de jury.

 

Maak opbrengst groene maatregelen interessant voor studenten

Martin en Britt zijn vierdejaars studenten aan de Hanzehogeschool Groningen. Ze wilden besparingen op het gebied van duurzaamheid levend maken voor de doelgroep studenten, maar dan niet op een gebruikelijke manier. “We hebben gekeken wat studenten nu interessant vinden om te weten. Het zegt ons niet zoveel als er op een dashboard wordt neergezet dat we gisteren een bepaald aantal CO2 hebben bespaard. Het is veel leuker om te weten wat we zouden kunnen met een besparing die de Hanze doet”.

 

 

Op het dashboard is de CO2-besparing die de Hanze realiseert vertaald naar opbrengst in euro’s, en vervolgens naar het aantal biertjes dat daarmee gekocht kan worden. “Zo vertalen we de informatie over de energiebesparing op de Hanze naar interesses van de doelgroep, en is het leuk is om te lezen”.

Ook hebben Martin en Britt duidelijke ideeën over de integratie van het dashboard in de huidige communicatie van de Hanze. Het dashboard moet overal zichtbaar worden, waardoor de kans groot is dat studenten er geregeld op kijken en niet hoeven te zoeken naar informatie over energiebesparingen. “Het is de bedoeling dat het dashboard op deze schermen van de Hanze getoond wordt. Dan hoeven studenten niet alsnog een aparte app te openen.” Ze willen gebruik maken van de verschillende informatieborden die er nu al hangen en waar studenten nuttige informatie vinden over bijvoorbeeld reistijden van bussen.

Als het aan ons ligt gaan we kwartaal 1 2018 live

Martin Eerhard en Britt Pama, studenten Hanzehogeschool

De studenten zijn erg bij met de prijs. “Het is niet alleen hartstikke leuk, ook ons netwerk wordt vergroot , we leren weer iets nieuws en het is handig voor ons onderzoek binnen het facilitair bedrijf.” Britt onderzoekt welke facilitaire aanpassingen er in de fysieke omgeving van de Marie Kamphuisborg gedaan kunnen worden, zodat het duurzamer handelen van de student wordt gestimuleerd en Martin hoe het facilitair bedrijf bewegen van de medewerkers kan faciliteren om vitaliteit van de medewerkers te bevorderen. De studenten studeren dit jaar af op het thema ‘de duurzame hogeschool 2020’ als Bachelor in Facility Management. 

Binnenkort gaan de studenten met Bossers & Cnossen om tafel om kennis te maken en de vervolgstappen te bespreken.

 

De workshop van Bossers & Cnossen maakt duidelijk dat bedrijven meer kunnen doen met duurzame maatregelen dan ‘alleen’ een bijdrage leveren aan een duurzame omgeving. Zij kunnen hiermee ook medewerkers en bezoekers aan het denken zetten en bij hen een groene mind-set creëren. Voorwaarde is wel dat er effectief met deze groepen wordt gecommuniceerd. Groninger bedrijven wacht dus een mooie opdracht. Gelukkig kunnen ze voor inspiratie binnenkort het dashboard bekijken dat naar het creatieve idee van de Hanze-studenten wordt ontwikkeld.