Hoe Groninger zorginstellingen omgaan met duurzaam energieverbruik

Hoe Groninger zorginstellingen omgaan met duurzaam energieverbruik

Hoe Groninger zorginstellingen omgaan met duurzaam energieverbruik

10 mei 2017

Nieuwe partner Zorggroep Groningen inventariseert mogelijkheden om energieverbruik Maartenshof te verduurzamen

Zorggroep Groningen is de nieuwste partner van platform Groningen Energieneutraal 2035. De grootste aanbieder van geriatrische revalidatie in het Noorden biedt intramurale complexe zorg aan Groningers. Verspreid over de hele provincie heeft Zorggroep Groningen vier locaties: A.G. Wildervanck, Bloemhof, Innerlijk en Maartenshof. Op één van deze locaties, Maartenshof, zijn onlangs diverse energiebesparende maatregelen geïdentificeerd. Momenteel wordt intern bekeken of, en zo ja, welke maatregelen in de komende jaren worden uitgevoerd. 

 

Veel zorginstellingen in Nederland, maar ook in de gemeente Groningen, hebben energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Deze worden gezien als best practices voor zorginstellingen. Welke maatregelen dat zijn, leest u in dit artikel. 

Energiebesparende maatregelen in zorgcentra: wat zijn de mogelijkheden?

Zorginstellingen kunnen verschillende energiebesparende mogelijkheden doorvoeren. Op vrijwel alle afdelingen zijn er opties. Deze opties zijn benoemd door de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In het algemeen kan er bijvoorbeeld gelet worden op:

1. De aankoop van apparatuur en verlichting. 's Avonds kan ervoor gekozen worden om beperkte verlichting te gebruiken, zoals nachtverlichting. 

2. Led-verlichting in appartementen van bewoners 

3. De apparatuur in de keuken om eten op te warmen of klaar te maken. Deze kunnen volgtijdig worden ingeschakeld om (piek) belasting te beheersen.

De volledige lijst is te lezen op de website van RVO.

Met deze maatregelen kunnen zorginstellingen zo'n 15% besparen op het energieverbruik, blijkt uit onderzoek van Energievastgoed. Dat levert niet alleen een besparing van gemiddeld €20.000 per jaar op, maar vergroot ook het woonplezier van de bewoners en de werkomgeving van de medewerkers. 

Best Practices gemeente Groningen: UMCG en Martini Ziekenhuis

Wellicht kan Zorggroep Groningen putten uit de ervaring van andere zorginstellingen in de gemeente Groningen. Het UMCG en Martini Ziekenhuis begonnen al eerder met het doorvoeren van duurzame maatregelen. Het UMCG deed dat onder andere naar aanleiding van de deelname aan de Meerjarenafspraak voor energie-efficiency (MJA). Doel van de MJA is om te komen tot vermindering van het gebruik van primaire energie. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft in 2012 namens al haar leden de derde Meerjarenafspraak voor energie-efficiency (MJA) ondertekend. Met de ondertekening door de NFU van dit convenant committeert de sector zich aan de afspraak zich in te spannen om tussen 2005-2030 50% energie-efficiency te realiseren.

 

 

De maatregelen die het UMCG daarvoor nam zijn onder andere:

- Het bijplaatsen van een absorber koelmachine in de energiecentrale (inbedrijfstelling medio 2011).  Hiermee wordt jaarlijks circa 150.000 m³ aardgas bespaard.

- Het toepassen van geknikte stooklijnen in de installaties.

Ict-data duurzaam opslaan in een datacenters op het industrieterrein Eemspoort. Dankzij een innovatief koelconcept kan data zeer duurzaam en energiezuinig opgeslagen worden tot 2030.

Met deze maatregelen bespaart het UMCG zo'n 18 TeraJoule. Dit komt overeen met 571.960 m³ aardgas of 5 miljoen kWh elektriciteit. 

Het UMCG datacenter op industrieterrein Eemspoort.

Hoewel de maatregelen van Martini Ziekenhuis minder besparing opleverden, is het beleid vergelijkbaar met dat van het UMCG: ook het Martini Ziekenhuis wil het energieverbruik tussen 2012 en 2016 reduceren met 15%. Deze doelstelling kreeg vorm toen de locatie van Swietenlaan verbouwd werd. Langs de 270 meter lange gevel hangt een glasgevel: een dubbele huidgevel die door het isolerende karakter bijdraagt aan de energiezuinigheid. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van warmte- en koudeopslag, warmteterugwinning uit ventilatielucht, HF-verlichting, daglichtsensoren en LED-verlichting.

Glazen gevel Martini Ziekenhuis. Bron: https://www.stz.nl/1094/over-ons/stz-ziekenhuizen/martini-ziekenhuis

 

Volg Zorggroep Groningen

Wij blijven de activiteiten van Zorggroep Groningen volgen. De energiebesparende maatregelen zullen een bijdrage leveren aan de energieneutraliteit in 2035. Deze zullen worden opgenomen in de energiemonitor.

Benieuwd naar welke maatregelen Zorggroep Groningen gaat nemen? Volg ze dan op Twitter en Facebook